Gebruikershandleiding
Nitro PDF Mac

Exporteren naar afgevlakte PDF

Exporteren naar afgevlakte PDF

Kies Bestand > Exporteren.... In het dialoogvenster "Exporteren naar:" dat wordt geopend, kiest u Afgevlakte PDF.

Een afgevlakte PDF neemt alle annotaties op de PDF, zoals een getekende handtekening, en maakt ze afgevlakt zodat ze niet meer bewerkbaar zijn.

Afdrukken naar PDF

Om een PDF plat te maken vanuit het dialoogvenster Afdrukken:

  1. Kies Bestand > Afdrukken.
  2. Zoek het keuzemenu PDF in de linkerbenedenhoek van het dialoogvenster Afdrukken.
  3. Selecteer "Opslaan als PDF" in het keuzemenu. 
Tags
Nitro PDF Mac Exporteren