Gebruikershandleiding
Nitro PDF Mac

Exporteren naar afgevlakte PDF

Exporteren naar afgevlakte PDF

Kies Bestand > Exporteren…. Kies in het dialoogvenster "Exporteren naar:" dat wordt geopend de optie Afgevlakte PDF.

Een afgevlakte PDF neemt alle annotaties op de PDF, zoals een getekende handtekening, en maakt ze vlak zodat ze niet langer bewerkbaar zijn.

Afdrukken naar PDF

Een PDF plat maken vanuit het dialoogvenster Afdrukken:

  1. Kies Bestand > Afdrukken.
  2. Zoek het vervolgkeuzemenu PDF in de linkerbenedenhoek van het dialoogvenster Afdrukken.
  3. Selecteer "Opslaan als PDF" in het vervolgkeuzemenu. 
Tags
Nitro PDF Mac Exporteren