Gebruikershandleiding
Nitro PDF Mac

Afbeeldingen en objecten ordenen

Gebruik de opties in het menu Schikken om afbeeldingen en objecten te beheren die elkaar overlappen. Selecteer het item dat u wilt manipuleren en kies:

Vooruit gaan

Naar voren verplaatsen

Achteruit bewegen

Ga naar terug
Deze vier keuzes laten de volgorde veranderen waarin items worden gestapeld, bijvoorbeeld het voorste item zal zichtbaar zijn boven de andere.

Vergrendelen
Vergrendelt het geselecteerde item zodat het niet kan worden verplaatst of bewerkt. Niet alle objecten blijven na het opslaan vergrendeld. Tekstobjecten blijven vergrendeld na het opslaan. Afbeeldingen worden vergrendeld, afhankelijk van de instelling in Algemene voorkeuren .

Speel alles vrij
Ontgrendelt alle items die zijn vergrendeld.

Uitlijnen op gidsen
Lijn objecten eenvoudig uit door ze op hun plaats te klikken met zichtbare hulplijnen. Tekstvakken worden uitgelijnd op de basislijn van bestaande tekst. Andere objecten tonen hulplijnen in het midden en aan de randen. Schakel de snap-optie in met Schikken > Uitlijnen op hulplijnen. Houd de Command-toets ingedrukt om snap snel in of uit te schakelen. Selecteer instellingen in Voorkeuren .

Snap naar raster
Snapt items naar een raster wanneer ze op de pagina worden geplaatst. De rasterstappen kunnen worden gespecificeerd in Voorkeuren .

Raster tonen
Schakelt de zichtbaarheid van het raster in en uit.

Toon liniaal
Maakt een liniaal zichtbaar langs de bovenkant van het paginagebied. Deze instelling wordt gebruikt als een ruwe groottegids en bevindt zich niet in het menu Schikken, maar in Opmaak > Tekst > Liniaal tonen (Command+Control+R).

Meetinstrument:

Afstanden tussen objecten meten met Metingen
meetinstrument- 1
.

Tags
Nitro PDF Mac PDF's bewerken