Jatinder.jpg

Jatinder Sharma

Responsable principal du marketing produit