Tips voor het gebruik van Liability Release Agreements met cliënten

Op zoek naar een aansprakelijkheidsverklaring voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.

Sjabloon downloaden
PDF-sjabloon - vrijstelling van aansprakelijkheid overeenkomst sjabloon.jpg

In veel bedrijfsactiviteiten en bijna elke relatie met klanten is een risico-element ingebouwd. Wie schade ondervindt - of meent te ondervinden - bij het werken met bedrijven heeft de macht om aanzienlijke schade te veroorzaken, zelfs als het bedrijf in kwestie geen schuld heeft aan de problemen van klanten.

Dit risico kan worden aangepakt met behulp van een belangrijk document dat bekend staat als de vrijwaring van aansprakelijkheid. Dit document, dat ook wel een aansprakelijkheidsverklaring wordt genoemd, laat cliënten weten op welke risico's zij kunnen anticiperen. Belangrijker is echter dat het toekomstige rechtszaken ontmoedigt.

Cliënten die een aansprakelijkheidsverklaring ondertekenen, geven aan dat zij de risico's van een bepaalde activiteit of zakelijke relatie erkennen. Ze geven ook aan dat ze de organisatie in kwestie niet zullen vasthouden als er uiteindelijk een blessure optreedt.

Proper language is essential, however, as the agreement may otherwise prove unenforceable. To help, we'll cover the following in this guide:

  • Belangrijkste clausules in een overeenkomst tot vrijwaring van aansprakelijkheid
  • Te vermijden fouten bij het gebruik van een sjabloon voor een aansprakelijkheidsverklaring

Belangrijkste clausules in een overeenkomst tot vrijwaring van aansprakelijkheid

Hoewel ze soms deel uitmaken van andere contracten, dienen overeenkomsten inzake vrijwaring van aansprakelijkheid vaak als zelfstandige documenten. In beide situaties moeten deze overeenkomsten het volgende bewerkstelligen:

  • Identificeer de vrijgever en de vrijgelatene. De overeenkomst moet beginnen met de naam van de cliënt die instemt met de vrijwaring van aansprakelijkheid. Deze persoon kan de vrijgever worden genoemd. De vrijgever is het bedrijf dat klanten wil voorlichten over risico's en ook mogelijke rechtszaken wil voorkomen. 
  • Beschrijf de claims of rechtszaken die zouden kunnen ontstaan zonder de vrijgave. Van materiële schade tot onrechtmatige dood, een verscheidenheid aan claims kan worden ingediend door ontevreden klanten. Deze moeten worden vermeld in de overeenkomst tot vrijwaring van aansprakelijkheid, die ook zinnen moet bevatten als "enige en alle" of "zonder beperking" om eventuele omissies te dekken.
  • verwezen naar de partijen die verantwoordelijk kunnen worden geacht voor mogelijke claims. Vaak worden bedrijven aansprakelijk gesteld voor problemen die het gevolg zijn van wangedrag van onderaannemers, agenten of vrijwilligers. Om dit te voorkomen moet de aansprakelijkheidsvrijgave niet alleen de naam bevatten van het bedrijf dat optreedt als vrijgestelde, maar ook de intentie om die organisatie schadeloos te stellen voor aangesloten personeel of agenten. 

Te vermijden fouten

De hierboven beschreven hoofdzaken zouden u een solide start moeten geven bij het ontwikkelen van een gemakkelijk te begrijpen, volledig uitvoerbare overeenkomst inzake vrijwaring van aansprakelijkheid. Mogelijkheden voor fouten zijn er echter in overvloed, dus zorg ervoor dat u deze potentiële problemen vermijdt:

  • Zelf een overeenkomst inzake vrijwaring van aansprakelijkheid opstellen. Veel aansprakelijkheidsverklaringen worden uiteindelijk onuitvoerbaar geacht omdat belangrijke details ontbreken of te vage taal wordt gebruikt. Dit probleem kan worden vermeden door gebruik te maken van een sjabloon voor een aansprakelijkheidsverklaring. 
  • Vergeet de invloed van lokale regels en voorschriften. De aansprakelijkheidswetgeving verschilt sterk van rechtsgebied tot rechtsgebied. Helaas betekent dit dat een bepaald contract in de ene staat volkomen rechtmatig kan zijn en in een andere staat niet afdwingbaar. Hoewel een sjabloon voor een aansprakelijkheidsverklaring een waardevol hulpmiddel blijft, zult u ook de plaatselijke wetgeving willen bestuderen om te bepalen of alle voorwaarden in uw staat geldig zijn.
  • Mondelinge wijzigingen van de overeenkomst. Idealiter wordt in het oorspronkelijke document uitgelegd dat eventuele wijzigingen in de oorspronkelijke vrijwaring van aansprakelijkheid door beide partijen moeten worden overeengekomen en schriftelijk moeten worden vastgelegd. De gewijzigde vrijwaring van aansprakelijkheid moet zowel door de cliënt als de zakelijke vertegenwoordiger worden ondertekend.

Nitro Sign: De laatste stap bij het invullen van een overeenkomst voor het vrijgeven van aansprakelijkheid

Nadat u uw sjabloon voor de vrijgave van aansprakelijkheidsovereenkomst hebt aangepast en hebt geverifieerd dat deze volledig is, is het tijd voor de laatste stap: het contract laten ondertekenen. Deze fase van het proces brengt zijn eigen risico's met zich mee, vooral wanneer contracten elektronisch worden ondertekend. Gebruik een veilige oplossing zoalsNitro-teken. Onsgratis proefperiode zal u beter vertrouwd maken met deze mogelijkheid, zodat u met vertrouwen verder kunt gaan.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF sjabloon - algemene volmacht sjabloon.jpg
Op zoek naar een algemene volmacht voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - duurzame volmacht POA sjabloon.jpg
Op zoek naar een duurzame volmacht voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF Template - cease desist letter template.jpg
Op zoek naar een overeenkomst inzake intellectuele eigendom voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.