Tips voor het gebruik van vrijwaringsovereenkomsten met klanten

Op zoek naar een vrijstelling van aansprakelijkheid voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.

Sjabloon downloaden
PDF-sjabloon - vrijgave van aansprakelijkheidsovereenkomst template.jpg

Een element van risico is ingebouwd in veel zakelijke activiteiten en bijna elke relatie met klanten. Degenen die benadeeld worden - of denken te zijn benadeeld - tijdens het werken met bedrijven hebben de macht om aanzienlijke schade aan te richten, zelfs als het bedrijf in kwestie niet verantwoordelijk is voor de problemen van klanten.

Dit risico kan worden aangepakt met behulp van een belangrijk document dat bekend staat als de vrijwaring van aansprakelijkheid. Dit document, ook wel aansprakelijkheidsverklaring genoemd, laat klanten weten op welke risico's ze kunnen anticiperen. Belangrijker is echter dat het toekomstige juridische stappen ontmoedigt.

Klanten die aansprakelijkheidsverklaringen ondertekenen, geven aan dat ze de risico's die aan een bepaalde activiteit of zakelijke relatie zijn verbonden, erkennen. Ze geven ook aan dat ze de organisatie in kwestie niet zullen vasthouden als er zich uiteindelijk een blessure voordoet.

Correct taalgebruik is echter essentieel, aangezien de overeenkomst anders onafdwingbaar kan blijken te zijn. Om u te helpen, behandelen we het volgende in deze handleiding:

  • Belangrijkste clausules in een overeenkomst tot vrijwaring van aansprakelijkheid
  • Te vermijden fouten bij het gebruik van een sjabloon voor vrijwaring van aansprakelijkheidsovereenkomst

Belangrijkste clausules in een overeenkomst tot vrijwaring van aansprakelijkheid

Hoewel soms opgenomen in andere contracten, dienen overeenkomsten voor vrijwaring van aansprakelijkheid vaak als op zichzelf staande documenten. In beide situaties moeten deze overeenkomsten het volgende bereiken:

  • Identificeer de losser en de losser. De overeenkomst moet beginnen met de naam van de klant die ermee instemt de aansprakelijkheid te ontheffen. Deze persoon kan worden aangeduid als de vrijgever. De releasee is het bedrijf dat klanten wil informeren over risico's en ook mogelijke rechtszaken wil vermijden. 
  • Beschrijf de claims of rechtszaken die zouden kunnen plaatsvinden zonder de release. Van schade aan eigendommen tot dood door schuld, er kunnen verschillende claims worden ingediend door ontevreden klanten. Deze moeten worden vermeld in de aansprakelijkheidsvrijstellingsovereenkomst, die ook uitdrukkingen zoals "allemaal" of "zonder beperking" moet bevatten om mogelijke weglatingen te dekken.
  • Verwees naar de partijen die verantwoordelijk zouden kunnen worden geacht voor mogelijke claims. Vaak worden bedrijven verantwoordelijk gehouden voor problemen die zich hebben voorgedaan als gevolg van wangedrag van onderaannemers, agenten of vrijwilligers. Om dit te voorkomen, moet de kwijtschelding van aansprakelijkheid niet alleen de naam bevatten van het bedrijf dat optreedt als de gevrijwaarde, maar ook het voornemen om die organisatie onschadelijk te maken voor verbonden personeel of agenten. 

Fouten om te vermijden

De hierboven genoemde essentiële punten zouden u een solide start moeten geven bij het ontwikkelen van een gemakkelijk te begrijpen, volledig afdwingbare overeenkomst voor het vrijgeven van aansprakelijkheid. Er zijn echter kansen voor fouten in overvloed, dus zorg ervoor dat u deze potentiële problemen vermijdt:

  • Zelf een aansprakelijkheidsverklaring opstellen. Veel vrijwaringen van aansprakelijkheid worden uiteindelijk als niet-afdwingbaar beschouwd omdat belangrijke details ontbreken of overdreven vage taal wordt gebruikt. Dit probleem kan worden vermeden door een sjabloon voor een vrijwaringsovereenkomst te gebruiken. 
  • De invloed van lokale regels en voorschriften vergeten. Aansprakelijkheidswetten verschillen sterk van rechtsgebied tot rechtsgebied. Helaas betekent dit dat een bepaald contract in de ene staat volkomen legitiem kan zijn en in een andere niet-afdwingbaar. Hoewel een sjabloon voor een vrijwaring van aansprakelijkheidsovereenkomst een waardevol hulpmiddel blijft, wilt u ook de lokale wetgeving onderzoeken om te bepalen of alle voorwaarden geldig zijn in uw land.
  • Mondelinge wijzigingen van de overeenkomst. In het ideale geval zal in het originele document worden uitgelegd dat eventuele wijzigingen aan de initiële aansprakelijkheidsvrijstelling door beide partijen moeten worden goedgekeurd en schriftelijk worden ingediend. De gewijzigde vrijwaring van aansprakelijkheid dient door zowel de opdrachtgever als de zakelijke vertegenwoordiger te worden ondertekend.

Nitro Sign: de laatste stap naar het voltooien van een overeenkomst tot vrijwaring van aansprakelijkheid

Nadat u uw sjabloon voor de vrijgave van aansprakelijkheidsovereenkomst hebt aangepast en hebt geverifieerd dat deze compleet is, is het tijd voor de laatste stap: het ondertekenen van het contract. Deze fase van het proces houdt zijn eigen risico's in, vooral wanneer contracten elektronisch worden ondertekend. Om de integriteit van de overeenkomst te behouden, gebruikt u een veilige oplossing zoals: Nitro teken . Ons gratis proefperiode zal u beter bekend maken met deze mogelijkheid, zodat u met vertrouwen verder kunt gaan.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF-sjabloon - algemene volmacht template.jpg
Op zoek naar een algemene volmacht voor uw onderneming? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
PDF-sjabloon - duurzame volmacht POA template.jpg
Op zoek naar een duurzame volmacht voor uw onderneming? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
PDF-sjabloon - ophouden brief template.jpg
Op zoek naar een intellectuele eigendomsovereenkomst voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
Elektronische handtekeningen
Een leider in e-handtekeningen
Nitro Sign erkend als leider in het 2022 GigaOm Radar Report for eSignatures. Lees meer over GigaOm's evaluatie en analyse van de beste eSignature-leveranciers in de categorie.