Menu
Contact met Sales »

Productinformatie

Alles wat u moet weten over de producten van Nitro - van productupdates en downloads tot gebruikershandleidingen en versieopmerkingen.

Productupdates

Nitro regularly releases updated products with new features, enhancements, and bug fixes.

Let op: deze installatieprogramma's zijn alleen voor online klanten. Business en Enterprise klanten die een vernieuwd product zoeken, kunnen hier een verzoek verzenden via Nitro Support.

Nitro Pro 13

Nieuwste versie: 13.2.3.26
Publicatiedatum: 27 september 2019
Release notes »

Nitro Pro 13 downloaden

Nitro Pro 12

Nieuwste versie: 12.16.3.574
Publicatiedatum: 26 juni 2019
Release notes »

Releaseopmerkingen

Nitro regularly releases updated products with new features, enhancements, and bug fixes.

Latest version: 13.2.3.26

Updates

Met deze release wordt een probleem opgelost waardoor Nitro Pro onverwacht werd afgesloten tijdens het openen van bepaalde PDF-documenten met afbeeldingen.

Vorige versies


Versie 13.2.2.25

Updates & Verbeteringen

Verbeteringen System Tray-applicatie

De System Tray-app, die exclusief beschikbaar is voor online klanten, is vernieuwd en heeft een modernere UI gekregen voor een betere gebruikerservaring. Aanvullende verbeteringen helpen gebruikers van Nitro Pro sneller en gemakkelijker te onboarden. Dit omvat:

 • Het tabblad Ontdekken, dat handleidingen biedt voor de beste workflows van Nitro Pro.
 • Eenklikstoegang tot recente documenten
 • Shortcuts to the Nitro User Guide and Nitro Cloud's eSigning and sharing workflows

Nog een nieuwe toevoeging aan de System Tray-app is de Milieu-impactscore van Nitro, wat aangeeft hoe het gebruik van Nitro Pro een duurzaam milieu ondersteunt. De Milieu-impactscore presenteert informatie, zoals het aantal ongekapte bomen en het gemiddelde aantal pagina's dat niet is afgedrukt, gedurende een bepaalde periode voor elke gebruiker. Deze nieuwe functie helpt Nitro-gebruikers zich bewuster te worden van hoe activiteiten zoals afdrukken een negatieve invloed hebben op het milieu en hoe het gebruik van Nitro kan leiden tot een positieve verandering daarin.

Customize Tab

This new feature enables users to add a collection of tools to a customizable ribbon tab in Nitro Pro. Especially helpful for users who complete the same processes every day, the Customize Tab gives users a place to group tools together based on their workflow needs. Users can also rename the tab to reflect their use case; for example, "Legal Review Tools" or "Purchase Orders".

Nitro Pro Home Screen

To help users kickstart their workflows, the new Home screen in Nitro Pro appears on opening to provide quick access to helpful tools and resources:

 • Create PDF so users can quickly open any supported document type as a PDF in Nitro Pro
 • Create and Combine so users can combine multiple documents of any supported file type into one PDF
 • How-to Guides that help familiarize users with Nitro Pro's top five workflows
 • Recent document zodat gebruikers sneller toegang hebben tot de bestanden waar zij onlangs aan hebben gewerkt
 • Pinned Documents so users can reference important or frequently used documents with one click
 • Find Documents so users can quickly search through Recent and Pinned documents

Andere

 • This release includes improvements to the rendering of form elements, such as checkboxes, to support compatibility with other PDF readers.
 • Verscheidene bug fixes, verbetering van stabiliteit en beveiliging in deze release.
 • Bij sommige gebruikers startte de computer opnieuw op als Nitro Pro werd ingezet in zakelijke omgevingen. Beheerders wordt aangeraden om een /norestart te gebruiken als Nitro Pro wordt ingezet in een zakelijke omgeving.

Bekende problemen

 • Af en toe ervoeren gebruikers die proxy-instellingen gebruiken problemen met het activeren of deactiveren van Nitro Pro. Dit heeft alleen invloed op Business en Online gebruikers.
 • In zeldzame gevallen, wanneer het lokale Nalpeiron-bestand beschadigd is, zal Nitro Pro verlopen en zal de gebruiker niet in staat zijn om de sleutel opnieuw te activeren.
  • Workaround:
   • Find and delete the following folder: %appdata%/Nitro/Pro/13/Nalpeiron. Then, start Nitro Pro and activate again. Or, alternatively:
   • Nitro Pro opnieuw installeren
 • In some cases for trial users, Nitro Pro will not display the number of days remaining during the trial period.
 • In some cases, when performing an OCR operation to a document that contains empty pages, the resulting file may slightly increase in size.
 • Als Nitro Pro een OCR-handeling uitvoert, kan deze soms dubbele content veroorzaken in het resulterende bestand. Dit kan de zoekfunctie van Nitro beïnvloeden, wat tot een dubbel resultaat kan leiden.
 • In bepaalde gevallen, bij het kopiëren/plakken van formuliereigenschappen, verschijnen de geplakte eigenschappen niet zoals verwacht.
 • Nitro Pro slaat veranderingen van bijlagen van een PDF-document mogelijk niet goed op.
  • Workaround:
   • Gebruik de functie Opslaan Als om de PDF-bijlage op te slaan als nieuw document.
 • Gebruikers kunnen mogelijk geen afbeelding naar een klembord kopiëren met de selectietool.
  • Workaround:
   • Kopieer en plak afbeeldingen met het hulpmiddel Bewerken.
   • Als u een afbeelding uit Nitro Pro naar een andere toepassing kopieert:
    • Klik op Start en selecteer een Snapshot-tool
    • Click Home and select Text/Graphic, then right-click on the image, extract, and drag/drop the image to the desired application.

Versie 12.16.3.574

Updates & Verbeteringen

OCR-verbeteringen

Deze release van Nitro Pro bevat verbeteringen van de OCR-functie, waarmee gescande documenten in doorzoekbare en bewerkbare PDF's worden veranderd.

 • Verbeterde prestaties: de OCR-functie van Nitro Pro verwerkt documenten nu veel sneller vergeleken met eerdere versies
 • Betere kwaliteit van resultaten bij gebruik van OCR voor gescande documenten, waaronder:
  • Nauwkeurigere tekstherkenning, met inbegrip van speciale tekens
  • Nauwkeurigere weergave van gestileerde inhoud, zoals 'vetgedrukte' en 'cursieve' lettertypen
  • Verbeterde herkenning van afbeeldingen en bedrijfslogo's

Verbeteringen WorkSite 9

We hebben verbeteringen aangebracht in de algehele betrouwbaarheid en functionaliteit van de WorkSite 9-connector naar Nitro Pro, zodat deze de best mogelijke ervaring levert.

 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd op het vlak van Digitale Handtekeningen. Digitale Handtekeningen werken als verwacht en herkennen validatie- en handtekeninggegevens voor WorkSite-documenten.
 • Er zijn verbeteringen aangebracht in het proces voor het in- en uitchecken van Worksite-documenten. Nitro Pro is betrouwbaar wanneer Worksite-documenten worden geopend, bewerkt en opgeslagen met behulp van de check-in- en check-outfunctionaliteit.
 • Bates-nummering werkt zoals verwacht voor WorkSite-documenten.
 • Er zijn verscheidene andere verbeteringen doorgevoerd op gebieden zoals opslaan, inconsistenties in de bestandsnaam, DeskSite verbeteringen en redactie.
 • It is important to note that Nitro Pro 12.16 is the last build that will support a Worksite 9 integration.

Compiler Upgrade / Okta

Nitro Pro-gebruikers die Okta gebruiken als hun Single Sign-On (SSO)-provider voor authenticatie binnen Nitro Pro kunnen nu aanmelden bij Nitro Cloud, OneDrive 365, and SharePoint 365 vanuit Nitro Pro.

System tray-app - Tabblad Ontdekken

This version includes a new onboarding experience meant to help familiarize users with common features and tools in Nitro Pro. Located in the System Tray App (STA), which is only available in Retail builds, the Discover Tab presents Nitro Pro's top 5 workflows and guides users through various steps to completion in an interactive sample PDF. Users can also track their progress through the top 5 workflows in the STA's Discover Tab.

Tot de top 5 workflows behoren:

 • Tekst en afbeeldingen bewerken
 • eSigning
 • Aanmaken en organiseren
 • Converteren en samenvoegen
 • Controleren en aantekeningen toevoegen

Gebruikers kunnen altijd naar het tabblad Ontdekken gaan voor een update over het gebruik van deze belangrijke functies in Nitro.

Andere

 • Nitro Pro had een probleem waarbij een PDF-bestand niet werd afgedrukt als de bestandsnaam speciale tekens bevatte, zoals een punt. Dit probleem is opgelost en Nitro Pro drukt bestanden nu af zoals verwacht.
 • Het afdrukvenster van Nitro Pro is nu gebruiksvriendelijker; gebruikers kunnen de knop Afdrukken vinden zonder te scrollen.
 • Heel soms produceerde Nitro Pro blanco documenten of documenten waarvan de inhoud gedeeltelijk ontbrak. Dit probleem werd veroorzaakt door lettertypen die Nitro niet kon herkennen of vervangen. Dit is nu opgelost.

Bekende problemen

Als de OCR-functie wordt gebruikt voor karaktertalen, zoals Japans en Chinees, is het eindresultaat onnauwkeurig en worden soms symbolen ingevoegd in plaats van karakters. Dit is niet het geval bij andere talen.

Versie 12.14.0.558

Updates & Verbeteringen

Nitro Pro opent nu bestanden vanaf SharePoint-locaties, waar documenten lange paden hebben, zonder dat er een foutbericht wordt weergegeven.

De Nitro Pro WorkSite-connector is op diverse punten verbeterd:

 • Als een WorkSite-document een beschrijving heeft die langer is dan 248 tekens, crasht Nitro Pro niet langer en wordt het document geopend zoals verwacht.
 • When saving a Worksite document which contains a digital signature or certificate to a new file, the digital signature or certificate on the original document will remain valid.
 • Users can now apply digital signatures or certificates on Worksite documents with accurate validity information and without errors.

Bekende problemen

The creation of a PDF document fails when using the 32_64 bit build of Nitro Pro. This issue appears only in 32_64 bit builds and does not impact any other builds. Only Nitro Enterprise customers using Worksite are affected. It is recommended that these customers use the Nitro Pro 12.10 32_64 bit installer instead as we work to fix this issue.

Versie 12.12.1.522

Updates & Verbeteringen

System Tray-app

Nieuw in deze release is de System Tray-app (STA). Gebruikers krijgen hiermee een snelkoppeling in handen om bepaalde Nitro-handelingen uit te voeren. De System Tray-app is alleen beschikbaar voor online klanten en wordt automatisch geïnstalleerd tijdens de installatie van Nitro Pro. Vanuit de app kunnen gebruikers:

 • Bekijk een lijst met recente documenten en open deze in Nitro Pro.
 • Snel toegang tot de Nitro-helpomgeving
 • Nitro Cloud openen vanuit de System Tray-app

Bekende problemen

Nitro Pro heeft een probleem met aantekeningen. In sommige gevallen hebben de volgende handelingen ertoe geleid dat Nitro Pro is gecrasht:

 • Een aantekening toevoegen en dan meteen de functie 'ongedaan maken' gebruiken
 • Een annotatie verwijderen die een antwoord bevat

Versie 12.11.0.509

Updates & Verbeteringen

Verbeteringen op het gebied van bruikbaarheid

 • Nitro Pro onthoudt nu welke printer u als laatste heeft gebruikt, waardoor dit de standaardprinter voor de volgende afdruktaak wordt. Gebruikers kunnen zo efficiënter werken doordat ze niet voortdurend printervoorkeuren hoeven in te stellen.
 • Nitro Pro heeft de bruikbaarheid verbeterd tijdens het doorzoeken en redigeren van PDF-documenten. De zoekresultaten blijven in het paneel Zoeken en Redigeren staan nadat een redigeerhandeling wordt geannuleerd, waardoor de gebruiker snel het zoeken kan hervatten zonder de zoektermen opnieuw in te voeren.
 • Nitro Pro biedt nu een betere gebruikerservaring als u weblinks vanuit pdf-documenten wilt openen. Het zal meer weblinks herkennen en openen, zoals een weblink die geen www of http in de URL bevat.
 • Nitro Pro biedt een verbeterde ervaring voor het digitaal ondertekenen en vergrendelen van PDFs. Nitro Pro geeft nu het tijdstip weer waarop het document werd vergrendeld nadat het werd ondertekend in het Controlespoor.

Verbeteringen op het gebied van conversie

 • Als een Excel-document met koppelingen naar PDF wordt geconverteerd met behulp van de Nitro Microsoft Office-add-ons, geeft Nitro Pro een nauwkeuriger resultaat doordat de koppelingen in het document nu correct worden weergegeven.
 • In some cases, when converting an Excel document with multiple sheets to PDF using Nitro Pro's Office add-on, Nitro Pro would produce an error. This has been resolved, and Excel files with multiple sheets can now be converted to PDF accurately.

Verbeterde stabiliteit

Nitro Pro heeft de stabiliteit verbetert, met name wanneer u een groot aantal PDF-bestanden opent.

Bekende problemen

 • Nitro Pro does not delete security profiles. No functionality is affected; users are able to use their security profiles as desired.
 • Nitro Pro toont een foutmelding wanneer een digitale handtekening of certificaat op een pdf-document wordt toegepast als de gebruiker een Worksite 9-integratie heeft geïnstalleerd.

Versie 12.10.1.487

Updates & Verbeteringen

Bugfixes

This release includes number of bug fixes that improve the Nitro Pro user experience.

 • Nitro Pro had voorheen Windows Explorer nodig om te herstarten tijdens het productupgradeproces. Om de geautomatiseerde uitrol van Nitro Pro te verbeteren, wordt Windows Verkenner niet meer opnieuw opgestart bij het upgraden van versie 12.0 naar latere versies van Nitro Pro.
 • Een probleem zorgde ervoor dat Nitro Pro crashte tijdens het laden van het IRS 1040-document. Dit is nu opgelost.
 • Previously, links to places within a document did not function correctly after converting a Word document to PDF. This has now been fixed.
 • Bij het kopiëren van pagina's in Nitro Pro werd een document, als het een bijlage had, behandeld als een paginabijlage en gekopieerd. Nitro Pro kopieert nu alleen bijlagen die zijn gekoppeld aan de pagina die wordt gekopieerd.
 • Voorheen konden gebruikers van Nitro Pro een gesplitste bewerking uitvoeren op ondertekende documenten. Nitro Pro schakelt nu de splitsingsoptie voor ondertekende documenten uit.

XFA-documentbericht

Nitro Pro now provides a more user-friendly message when XFA documents, created specifically for Adobe Reader, are opened in Nitro Pro.

Versie 12.9.1.474

Updates & Verbeteringen

Bates Numbering

Nitro Pro 12.9 has an improved Bates Numbering feature for large documents. Documents containing thousands of pages can now be processed more reliably, enabling organizations to efficiently index their documents for easier identification and retrieval.

Verbeteringen voor Worksite

Nitro Pro 12.9 werkt nu beter met Worksite 9-systemen voor documentbeheer. Als u documenten direct vanuit een Worksite-bestandssysteem opent en deze in Nitro Pro wilt bewerken, of als u nieuwe bestanden maakt, gedraagt Nitro Pro zich als volgt:

 • Als u de functie Opslaan gebruikt, wordt de huidige versie van het bestand standaard overschreven. Het document wordt ingecheckt als u het sluit.
 • When using the Save As function, a dialog will be presented with the following options:
  • Huidige versie overschrijven
  • Aanmelden als nieuwe versie
  • Opslaan als nieuw document

Versie 12.8.0.449

Updates & Verbeteringen

Verbeteringen in de gebruikerservaring

Nitro Pro 12.8 includes numerous user experience improvements that make it faster, easier, and more intuitive for users to work with Nitro Pro.

 • We hebben een knop 'Zoeken' toegevoegd aan het starttabblad van Nitro Pro. Gebruikers kunnen nu snel het zoekvenster openen om woorden of woordgroepen in PDF-bestanden te vinden.
 • Als u een document uit Nitro PDF Creator en Microsoft Office-invoegtoepassingen opslaat als een pdf, ziet u in het dialoogvenster Opslaan nu de optie 'Favorieten'. Gebruikers kunnen hiermee documenten sneller opslaan op veelgebruikte locaties.
 • Nitro Pro-gebruikers krijgen nu een melding wanneer een XFA-bestand is geopend. Nitro biedt geen volledige ondersteuning voor XFA-bestanden, omdat het formaat eigendom is van Adobe en geen ISO-standaard is. Daarom worden gebruikers bij het openen van een XFA-bestand in Nitro Pro geïnformeerd over het feit dat de inhoud van het document mogelijk niet correct wordt weergegeven of opgeslagen.
 • Nitro Pro heeft verbeterde lettertypeherkenning waardoor gebruikers een groter aantal aangepaste lettertypen kan gebruiken bij het converteren van documenten vanaf pdf.

Verbeteringen OCR (Optical Character Recognition)

Deze release van Nitro Pro bevat ook verbeteringen in de OCR-mogelijkheden, waarmee gebruikers gescande documenten kunnen omzetten in doorzoekbare en bewerkbare PDF-bestanden. De verbeteringen in Nitro Pro 12.8 zijn onder andere:

 • Kwaliteitsverbeteringen die een nauwkeuriger en effectievere bewerking van gescande documenten mogelijk maken
 • Betere ondersteuning voor grote bestanden die doorzoekbaar zijn gemaakt met OCR

Andere verbeteringen

 • In some cases, Nitro Pro would crash during the process of deleting all bookmarks. The issue has been resolved and users can now delete all bookmarks successfully.
 • In sommige aangepaste omgevingen bleef Nitro PDF Creator 'hangen' als documenten moesten worden afgedrukt. Dit probleem is opgelost en Nitro PDF Creator werkt zoals verwacht.
 • Soms gaf Nitro Pro de inhoud niet correct weer bij het omzetten van een MS Office-document met speciale tekens naar pdf. Dit probleem is nu opgelost en speciale tekens worden nu nauwkeurig weergegeven bij het converteren van documenten.

Opgeloste problemen

 • Nitro Pro heeft een JavaScript-opdracht verbeterd, waardoor de bewerking van pagina's in een PDF-document met geannoteerde elementen, zoals vormvelden, mogelijk wordt gemaakt. Deze annotatie-elementen worden nu goed nauwkeurig bij uitvoering van de opdracht.
 • Bij het openen van documenten vanuit Google Drive kunnen gebruikers nu de bestandsgrootte van het document zien.
 • Users can now create extra large form fields, measuring up to 130x130in (330.2x330.2cm).
 • In some cases, when exporting comments of a PDF document into a new XFDF format, Nitro Pro would crash. This issue has been resolved, and users can now export comments as expected.
 • In some cases, stamps placed on a PDF document with mixed page orientations would rotate after application, causing incorrect stamp placement. This issue has been resolved and stamps no longer rotate on documents with mixed page orientations.

Versie 12.7.0.395

Functies en verbeteringen

Add-on SharePoint 2013/2016 (geen bèta meer!)

The SharePoint Internet Explorer add-on was released in Nitro Pro 12.3 as a Beta feature. Some significant improvements have been made to make this feature stable and much more user-friendly.

Met de SharePoint 2013/2016-invoegtoepassing voor Internet Explorer kunnen gebruikers direct vanuit hun browser documenten openen die op SharePoint-locaties staan opgeslagen. Gebruikers kunnen de documenten uitchecken, bewerken in Nitro en ze weer inchecken zonder dat ze SharePoint hoeven te openen.

Mogelijkheden

 • Functionaliteit voor uitchecken en inchecken, waarmee gebruikers de bestanden kunnen uitchecken om te bewerken en ze in wezen worden vergrendeld voor andere gebruikers
 • Version control is supported, enabling users to choose minor or major version when saving (determined by SharePoint configuration)
 • Save As functionality, enabling users to save documents as new back to SharePoint location

Voordelen

 • Sneller en handiger om rechtstreeks in Internet Explorer te werken
 • Het is niet nodig om SharePoint opnieuw te openen en door complexe mapstructuren te navigeren
 • Files get instantly updated to SharePoint
 • Nitro Pro has improved usability when opening multiple SharePoint documents at the same time. Nitro Pro will process and open (or check out) the documents sequentially. This results in better user experience when working with documents from SharePoint locations.
 • Nitro Pro veroorzaakte soms, bij het snel openen van meerdere documenten, diverse foutmeldingen die, als ze op een specifieke manier werden aangeklikt, ervoor zorgden dat Nitro Pro crashte. Deze specifieke fout werd alleen weergegeven als SharePoint-referenties waren verwijderd uit Windows Referentiebeheer. Dit probleem is opgelost en Nitro Pro werkt zoals verwacht met multiple-requestscenario's.

OmTool deprecation

Nitro Pro ondersteunt niet langer DMS-integraties via Omtool. Omtool is een 3rde aanbieder die gebruikers de mogelijkheid biedt om DMS-locaties te verbinden via Nitro Pro. Nitro Pro ondersteunt niet langer integraties via Omtool met deze DMS-systemen:

 • WorkSite
 • SharePoint
 • Worldox
 • OpenText

Overige

 • In sommige gevallen werken MS Office-add-ons niet zoals verwacht na het upgraden van Nitro Pro naar versie 12, en in sommige gevallen werden de add-ons niet correct geïnstalleerd. Nitro Pro-gebruikers kunnen Nitro nu zonder problemen upgraden naar versie 12. Office-add-ons worden succesvol geïnstalleerd en werken zoals verwacht.
 • Nitro Pro had een probleem bij het upgraden van Nitro Pro naar versie 12. Microsoft-invoegtoepassingen werkten soms niet zoals verwacht. Dit probleem is opgelost. Gebruikers kunnen upgraden naar Nitro Pro 12 waarbij Microsoft Office-invoegtoepassingen succesvol zijn geïnstalleerd.
 • Nitro Pro had een probleem waarbij de grootte van een document niet werd weergegeven bij het openen van documenten vanuit Google Drive. Het probleem is opgelost en de documentgrootte voor Google Drive-bestanden wordt nu weergegeven in de gebruikersinterface van Nitro Pro.
 • Nitro Pro heeft de bruikbaarheid verbeterd voor de functie 'Insert' (Invoegen) bij documenten die met een wachtwoord zijn beveiligd. Gebruikers wordt om een documentwachtwoord gevraagd als zij bestanden invoegen bij een met een wachtwoord beveiligd document. Als het ingevoerde wachtwoord onjuist is en vervolgens een correct wachtwoord wordt ingevoerd, worden de documenten toegevoegd zoals verwacht.
 • Af en toe kon Nitro Pro tijdens het openen van specifieke documenten de documenten niet openen en gaf een fout aan. Dit probleem is opgelost.
 • Nitro Pro biedt nu een betere gebruikerservaring voor het combineren van meerdere documenten. Het dialoogvenster 'Bestanden combineren' kan nu worden uitgebreid om meer ruimte te bieden zodat gebruikers sneller en gemakkelijker met meerdere bestanden kunnen werken.

Versie 12.6.1.298

Functies en verbeteringen

Add-on SharePoint Internet Explorer (bèta)

 • Nitro heeft de bruikbaarheid van de weergave verbeterd. Als een document wordt bekeken, ziet u bij het bestandspad nu de bestandsnaam en de server waarop het bestand staat opgeslagen.
 • Als een gebruiker in bepaalde gevallen een document wilde opslaan maar alleen-lezen permissie had of het document was uitgecheckt, stopte Nitro Pro met werken nadat de gebruiker op 'OK' klikte in een foutbericht van een bepaalde workflow. Dit probleem is opgelost. Nitro Pro werkt zoals verwacht bij het opslaan van documenten met bepaalde permissies of die zijn uitgecheckt door een andere gebruiker.

Integratie SharePoint 2013/2016

 • Gebruikers kunnen nu SharePoint-documenten in Nitro Pro openen door een SharePoint-link naar het document in Windows File Explorer toe te voegen. Dit betekent dat u sneller SharePoint-documenten kunt openen in Nitro Pro.
 • Gebruikers kunnen documenten opslaan in SharePoint met Windows File Explorer. Deze functie ondersteunt check-infunctionaliteit.
 • Nitro Pro has added support for mounted drives. This will enable users to open and save SharePoint documents faster.

OCR-verbeteringen

 • Nitro Pro heeft een verbeterde OCR-engine (Optical Character Recognition), waarmee gebruikers gescande documenten of afbeeldingen kunnen omzetten in bewerkbare en doorzoekbare pdf's.
  • Nitro Pro kan nu veel grotere bestanden verwerken door gebruik van het OCR-hulpmiddel
  • Gebruikers merken bij de meeste documenten snelheidsverbeteringen bij het gebruik van OCR
  • Stabiliteitsverbeteringen zorgen ervoor dat OCR-bewerkingen soepel verlopen

Bekende problemen

 • Wanneer u een upgrade naar Nitro Pro versie 12 uitvoert, kunnen Microsoft Office-invoegtoepassingen in sommige gevallen niet werken zoals verwacht.
  • Tijdelijke oplossing: de-installeer de oude versie van of Nitro Pro en installeer een nieuwe versie. Microsoft-invoegtoepassingen werken naar verwachting.

Versie 12.5.0.268

Functies en verbeteringen

Add-on SharePoint Internet Explorer (bèta)

 • Nitro Pro heeft de bruikbaarheid van annuleringsprocessen verbeterd. In zeldzame gevallen, als u een proces voor Opslaan annuleerde, zou Nitro Pro de veranderingen toch opslaan op de server. Dit probleem is nu opgelost, met een betere gebruikerservaring tot gevolg.
 • Nitro Pro had an issue where a modal dialog would be lost in the background and the Nitro icon would not appear in the task bar, often resulting in user confusion. This issue has been fixed, and the Nitro Pro icon will always be visible in the task bar, promoting a better user experience.

Andere

 • De knop 'Repeat Mark Across Pages' (Herhaald markeren op pagina's) is nu ingeschakeld voor ondertekende, niet volledig vergrendelde documenten en documenten waarvoor alle machtigingen zijn ingeschakeld. Dit leidt tot snellere workflows.

Bekende problemen

 • Als u een Premium-functie gebruikt in de proefversie van Nitro Pro, wordt het dialoogvenster soms niet gesloten als u op de knop Sluiten in het dialoogvenster Nitro Pro Upgraden klikt.
  Tijdelijke oplossing: Klik op de knop 'Nee, bedankt' en het venster wordt gesloten, zoals verwacht.
 • De grootte van een document wordt niet weergegeven wanneer u documenten opent vanuit of opslaat in Google Drive.

Versie 12.4.0.259

Features & Enhancements:

Verbeterde stabiliteit

Nitro Pro heeft enkele stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd. In een aantal specifieke scenario's werden crashes waargenomen:

 • als u bepaalde bestanden opent in Nitro Pro
 • bij gebruik van de optie 'Kopieën maken' voor formuliervelden
 • when using a Ctrl+F shortcut
 • bij een nieuwe QuickSign-handtekening vanaf een bestand, waarbij een gebruiker geen eerder opgeslagen QuickSign-handtekeningen had
 • bij het verwijderen van items uit 'Huidige items' in een keuzelijst met invoervak (Velden-Eigenschappen)

Alle problemen zijn opgelost en crashes zijn niet meer aan de orde.

Add-on SharePoint Internet Explorer (bèta)

Occasionally, Nitro Pro did not provide an option for users to discard a check-out. The issue has been resolved and users are able to discard check-outs as expected.

Andere

 • Nitro Pro had een probleem bij het scannen van documenten met meerdere pagina's, waardoor alleen de laatste gescande pagina in PDF werd gemaakt. Het probleem is opgelost en het scannen van documenten met meerdere pagina's werkt zoals verwacht.
 • When cancelling or closing a Save dialog, Nitro Pro will now successfully close the dialog instead of presenting it continually, as was the case in certain scenarios.
 • OneDrive Personal en OneDrive voor Bedrijven zijn samengevoegd in één dienst die nu gewoon OneDrive heet. Zowel particuliere als zakelijke gebruikers kunnen nu inloggen met behulp van OneDrive

Bekende problemen

Add-on SharePoint Internet Explorer (bèta)

 • Er verschijnt een verbindingsfout als u een document wilt Opslaan op SharePoint 2013/2016 met de SharePoint invoegtoepassing voor Internet Explorer van Nitro Pro.
 • Een gebruiker kan een pdf-document zonder extensie opslaan in SharePoint, maar de gebruiker kan het bestand niet openen, ondanks dat het is opgeslagen.
  • Workaround: Ensure files have correct extensions when saving to SharePoint.
 • In some cases, an error will appear when saving documents as new to SharePoint 2013/2016.

Versie 12.3.0.240

Features & Enhancements:

Nitro Pro SharePoint 2013/2016 Internet Explorer add-on (bèta)

*Deze functie is uitgebracht in bèta en wordt stapsgewijs verbeterd in toekomstige versies.

Met de SharePoint 2013/2016-invoegtoepassing voor Internet Explorer kunnen gebruikers direct vanuit hun browser documenten openen die op SharePoint-locaties staan opgeslagen. Gebruikers kunnen de documenten uitchecken, bewerken in Nitro en ze weer inchecken zonder dat ze SharePoint hoeven te openen.

 • The check out and check in functionality is enabled. Users can check a file out for editing, preventing others from editing until the document has been checked back in.
 • Versiecontrole wordt ondersteund, waardoor gebruikers kunnen kiezen tussen een kleine of een grote versie als zij opslaan (bepaald door SharePoint-configuratie).
 • Save As functionality is supported, enabling users to save documents as new back to the SharePoint location.
 • Dankzij de add-on kunt u sneller en eenvoudiger rechtstreeks in Internet Explorer werken.
 • Het is niet langer nodig om SharePoint te openen en door complexe mappenstructuren te navigeren om bij een document te komen.
 • Opgeslagen bestanden worden automatisch bijgewerkt in SharePoint.

Andere

Nitro Pro heeft een probleem opgelost met de Nitro Cloud-verbinding. Bij het gebruik van de functie Handtekening vragen in Nitro Pro wordt een webbrowser geopend en wordt de gebruiker zoals verwacht naar Nitro Cloud herleid.

Bekende problemen

SharePoint 2013/2016 Internet Explorer-invoegtoepassing (bèta)

*Deze functie is uitgebracht in bèta en wordt stapsgewijs verbeterd in toekomstige versies.

 • Na het sluiten van een SharePoint-document ervaren gebruikers een lange vertraging voordat ze een bericht ontvangen over dat document weer in te checken, of het te bewaren. Deze vertraging kan leiden tot verwarring over op welk document het bericht betrekking heeft.
 • In bepaalde gevallen worden foutberichten zoals Uitchecken en Openen, Opslaan of andere SharePoint foutberichten verborgen op de achtergrond. Daardoor ziet de gebruiker alleen de actieve voortgangsbalk, waardoor men de indruk krijgt dat de toepassing vastloopt.
 • Als de SharePoint-gegevens van een gebruiker niet worden opgeslagen en de gebruiker Nitro sluit voordat hij de SharePoint-gegevens invoert in het dialoogvenster, Beveiliging kan Nitro Pro een zombieproces achterlaten waardoor gebruikers niet verder kunnen werken.
  Tijdelijke oplossing: open Windows Taakbeheer, zoek het Nitro Pro-proces en beëindig het.
 • Er trad een crash op bij het gebruik van een https-protocol en wanneer een document werd opgeslagen als nieuw bestand.
  Omleiding: Gebruik het http-protocol wanneer het document als nieuw bestand wordt opgeslagen.
 • Occasionally, when editing a document which has been kept as checked out, Nitro Pro Nitro Pro does not provide the ability to discard a check out.
  Workaround: Open and close the Sharepoint document again.

Andere

 • Er zit een regressie in het SharePoint DMS met betrekking tot de functie 'Plaats toevoegen'. De optie 'Het bestand uitgecheckt houden' werkt niet in het dialoogvenster met incheckmogelijkheden.

  Opmerking: dit probleem komt voor in de oudere CMIS-gebaseerde SharePoint-integratie. Klanten die deze functie uitgeschakeld houden, overigens de standaardinstelling in het hulpprogramma voor implementatie, hebben dit probleem niet.

Versie 12.2.0.228

Features & Enhancements:

Digitale handtekeningen en certificaten

Nitro Pro heeft de ondersteuning voor de functie Chain of Trust uitgebreid. In gevallen waarin een geldig basiscertificaat niet stond geïnstalleerd op de computer van een gebruiker, stond Nitro Pro de validatie van een handtekening niet toe door deze toe te voegen aan vertrouwde contactpersonen. We hebben ondersteuning toegevoegd waardoor handtekeningen die niet zelfondertekend waren, handmatig kunnen worden gevalideerd met behulp van vertrouwde contacten.

Scanned Document Improvements

Nitro Pro has improved support for scanned documents in Windows 7 operating systems. Infrequently, instances of documents being clipped after scanning were reported; this issue has now been resolved.

Bekende problemen

 • Nitro Pro heeft een probleem met het verbinden met Nitro Cloud bij het aanvragen van een handtekening. De webbrowser wordt geopend, maar de gebruiker wordt niet doorgestuurd naar Nitro Cloud.

  Tijdelijke oplossing: sla het document lokaal op en upload het direct naar Nitro Cloud direct vanaf uw browser.

Versie 12.1.0.195

Features & Enhancements:

Digitale handtekeningen en certificaten

 • Nitro Pro heeft de beveiliging verbeterd voor digitaal ondertekende en gecertificeerde documenten. Gebruikers kunnen niet langer metadata van gecertificeerde documenten verwijderen met 'Opmerkingen en formulier invullen toestaan' en van alle digitaal ondertekende documenten. De knop 'Metadata verwijderen' is uitgeschakeld.
 • Nitro Pro had een compatibiliteitsprobleem met Adobe Acrobat bij het vergrendelen van een document na ondertekening. Dit probleem is opgelost. Als een document wordt gemaakt en digitaal is ondertekend in Adobe Acrobat met de machtiging 'Document vergrendelen', worden alle velden ontgrendeld bij het verwijderen van een zelfondertekende digitale handtekening in Nitro Pro.
 • Nitro Pro had een compatibiliteitsprobleem met Adobe Acrobat als een document was ondertekend en vergrendeld in Adobe Acrobat. Het probleem is opgelost: zelf-handtekening wissen en nieuwe handtekeningen toevoegen wordt nu ingeschakeld in Nitro Pro als documenten zijn gemaakt in Adobe Acrobat.
 • Nitro Pro had problemen met een bepaalde workflow voor het valideren van handtekeningen. Bij het digitaal ondertekenen in een veld dat oorspronkelijk een certificaatveld was, staat Nitro Pro het bewerken van het document niet meer toe en wordt het juiste pictogram voor de geldigheid van de handtekening weergegeven.
 • Gebruikers kunnen geen bijlagen meer toevoegen aan digitaal ondertekende documenten. De knop 'Toevoegen' in het paneel Bijlagen is nu uitgeschakeld voor alle digitaal ondertekende documenten.

Verbeteringen SharePoint 365

 • Nitro Pro heeft verbeterde functionaliteit voor het opslaan van documenten op SharePoint 365-locaties. Als gebruikers met een SharePoint-bestand werken dat nog niet is uitgecheckt, krijgen ze nu een optie om dat document in te checken nadat de bewerking 'Opslaan' is voltooid.

Integratie van Nitro Cloud

 • Nitro Pro had een probleem bij het opvragen van een handtekening via Nitro Cloud. Dit probleem trad op wanneer gebruikers zich al langere tijd hadden aangemeld via Nitro Cloud. Het probleem is opgelost en gebruikers kunnen nu handtekeningen opvragen via Nitro Cloud.

Verbeteringen aan de App-V-omgeving

 • Als u Nitro Pro gebruikt in bepaalde App-V omgevingen, is de knop 'PDF aanmaken' nu ingeschakeld, zelfs als er geen document geopend is. Deze verbetering biedt gebruikers de mogelijkheid om een PDF aan te maken, zelfs als andere documenten geopend zijn.
 • Nitro Pro had een probleem met het installatieproces bij installatie op nieuwe computers in bepaalde App-V-omgevingen. Het probleem is opgelost: Nitro Pro wordt succesvol geïnstalleerd.

Andere verbeteringen

 • Nitro Pro now has the capability to switch the default Internet Explorer add-ons between Nitro Pro and Adobe Acrobat in Nitro Preferences. This feature is supported in Windows 8, 8.1, and 10 operating systems.

Bekende problemen

 • Unable to open PDF documents from Internet Explorer using Nitro Pro Internet Explorer add-on.
 • Er is een onverwachte beëindiging geconstateerd in een bepaald scenario tijdens het toevoegen van een QuickSign-handtekening aan een document in het File-Print-menu. Dit kan gebeuren als een gebruiker geen QuickSign-handtekening in Nitro Pro heeft opgeslagen en er een vanuit een bestand probeert toe te voegen.
  • We raden gebruikers aan om een QuickSign-handtekening aan te maken voordat ze een file-based handtekening toevoegen aan het menu Bestand afdrukken.

Versie 12.0.0.112

Verbeteringen voor digitale handtekeningen

 • Nitro Pro heeft het validatieproces van digitale handtekeningen geoptimaliseerd, leidend tot snellere en efficiëntere digitale handtekeningworkflows.
 • Nitro Pro heeft de geldigheid van handtekeningen uitgebreid voor documenten met complexe machtigingen. Nitro-gebruikers kunnen een groter scala aan beveiligingsmachtigingen instellen, zodat documenten met een wachtwoord kunnen worden ondertekend.
 • We hebben onze gebruikerservaring voor digitale handtekeningen verbeterd, zodat meldingen met betrekking tot de geldigheid of het wijzigen van documenten duidelijker en beter zichtbaar zijn. Nitro Pro stelt gebruikers op de hoogte van de integriteitsstatus van het document, niet alleen in de handtekeningeigenschappen, maar ook in het linker handtekeningpaneel, waardoor u belangrijke integriteitstatussen van documenten niet meer kunt mislopen.
 • In Nitro Pro wordt elk digitaal ondertekend document beschermd tegen misbruik of frauduleuze wijziging van de inhoud. Uitvlak- en redactiefuncties zijn uitgeschakeld, waardoor het onmogelijk is om inhoud te verbergen in een digitaal ondertekend of gecertificeerd document. Gebruikers weten zo zeker dat hun documenten veilig zijn.
 • Nitro Pro ondersteunt nu documentversiebeheer en -revisies bij digitale handtekeningen. Als de handtekening van een digitaal ondertekend document ongeldig is, staat Nitro Pro de gebruiker toe om het oorspronkelijke, ondertekende document te bekijken, voordat er wijzigingen werden aangebracht die ervoor zorgden dat de handtekening ongeldig werd. Gebruikers kunnen documentversies herstellen en vergelijken, waardoor de wijzigingen kunnen worden bijgehouden.
 • Nitro Pro heeft de documentbeveiligingsfuncties uitgebreid, waardoor een document volledig kan worden vergrendeld, nadat het digitaal is ondertekend. Deze update voorkomt dat er wordt geknoeid met documenten. Bovendien is het niet meer mogelijk om de inhoud te bewerken, inclusief het toevoegen van aantekeningen.
 • Nitro Pro had een probleem dat ervoor zorgde dat het dialoogvenster Certificaatprofielen werd geopend in plaats van Handtekeningprofielen, wanneer een nieuwe digitale handtekening werd toegevoegd aan een eerder gewist formulierveld voor handtekeningen. Dit probleem is opgelost. Nitro Pro geeft de juiste dialoogvensters weer bij het toevoegen van een digitale handtekening of digitaal certificaat.\Nitro Pro heeft verbeterde acties in het linker zijpaneel bij het werken met digitale handtekeningen. Gebruikers kunnen tekst voor redactie markeren, opmerkingen toevoegen en redactiemarkeringen opslaan vanuit een miniatuurweergave van digitaal ondertekende documenten. Hierdoor verlopen workflows voor digitale ondertekening sneller.
 • Het gedrag van de functie Meerdere instanties is verbeterd bij het verslepen van digitaal ondertekende documenten. Nitro Pro geeft een foutmelding bij het combineren van twee documenten met identieke handtekeningvelden (door middel van verslepen). Nitro Pro laat een gebruiker weten dat identieke formuliervelden voor digitale handtekeningen worden samengevoegd tot één veld.
 • We hebben de gebruikerservaring van het 'Miniatuurpaneel' aan de linkerkant verbeterd en meer functies toegevoegd. Gebruikers kunnen nu niet alleen van het hoofdmenu pagina's of een heel paginabereik markeren voor redactie in een digitaal ondertekend document, maar ook vanuit het linkerpaneel.
 • Nitro Pro has improved messaging when combining documents or inserting pages, so that any errors can be prevented. When combining two or more documents which include digital signature form fields, any identical digital signature form fields will be merged into one. Nitro Pro will display a message providing this information.
 • Nitro Pro heeft verbeterde beveiligingsfuncties voor digitaal ondertekende of gecertificeerde documenten. De tool Whiteout is nu uitgeschakeld voor alle gecertificeerde documenten om ervoor te zorgen dat er geen inhoudswijzigingen kunnen plaatsvinden en documenten gewaarborgd zijn.
 • Het invoegen van nieuwe pagina's vanaf het linkerpaneel in een digitaal ondertekend of gecertificeerd document is nu uitgeschakeld om ervoor te zorgen dat digitaal ondertekende documenten beveiligd zijn en niet kunnen worden gewijzigd.
 • Nitro Pro heeft verbeterde functionaliteit voor het combineren van documenten en het invoegen van pagina's met digitale handtekeningen. In dergelijke documenten worden digitale handtekeningvelden gewist en identieke velden samengevoegd. Dit zorgt ervoor dat ondertekende documenten op geen enkele manier kunnen worden gewijzigd.
 • Nitro Pro heeft de functionaliteit van de pagina-indeling verbeterd. Het invoegen van pagina's in documenten met wachtwoordbeveiliging is nu mogelijk, mits de gebruiker het juiste wachtwoord voor het document heeft.
 • Nitro Pro had an issue when renaming digital signature form fields with a preexisting name. This issue has been resolved - users will get an error notification to choose a different name.
 • Nitro Pro heeft verbeterde workflows voor digitale handtekeningen, waaronder de mogelijkheid om documenten te certificeren met gekoppelde formuliervelden voor tekst en handtekeningen. In oudere versies werd certificering als ongeldig weergegeven als een document bestond uit gekoppelde formuliervelden voor tekst en handtekeningen. Dit probleem is opgelost en alles werkt zoals verwacht.
 • Als u de eigen digitale handtekening in een document wist, kan een gebruiker nu een nieuw veld voor een digitale handtekening toevoegen in hetzelfde vormveld voor handtekeningen zodat gebruikers sneller digitale handtekeningflows kunnen verwerken.
 • Bij het combineren van digitaal ondertekende documenten combineert Nitro Pro alle formuliervelden, inclusief digitaal ondertekende velden, op correcte wijze en worden de velden voor digitale handtekeningen gewist om frauduleuze wijzigingen te voorkomen.
 • Nitro Pro heeft verbeterde workflows voor documenten met digitale handtekeningen. Gebruikers kunnen nu eenvoudig digitaal ondertekende documenten combineren voor verbeterde productiviteit.
 • Nitro Pro users can perform complex tasks related to digital signatures, such as easily protecting selective form fields with other digital signature fields. This will enable only authorized persons to access certain form fields for filling or signing.

SharePoint 365 and OneDrive for Business integration

 • Nitro Pro 12 biedt nu integratie met SharePoint 365 en OneDrive voor bedrijven. Deze nieuwe functie helpt gebruikers sneller met documenten te werken doordat ze direct vanuit Nitro Pro bestanden kunnen openen die op SharePoint 365 en OneDrive voor Bedrijven staan en ze daar ook opslaan. U hoeft niet langer documenten uit deze opslagomgevingen te downloaden voordat ze in Nitro Pro worden geopend, waardoor gebruikers hun workflows kunnen versnellen.

UX Improvements

 • Nitro Pro heeft verbeterde functionaliteit voor het werken met sneltoetsen. Gebruikers kunnen sneltoetsen voor verschillende handelingen in Nitro Pro wijzigen en opslaan om workflows nog efficiënter te maken.
 • A new, re-vamped search panel makes Nitro Pro even more user-friendly. Styling has been improved for better structuring and faster viewing, while some functions, such as common keyboard shortcuts, will enable users to search for and find information faster.
 • Verstuur documenten ter ondertekening sneller dan ooit via Nitro Cloud. Gebruikers kunnen nu elektronische handtekeningen aanvragen met een enkele klik rechtstreeks vanuit het Home-lint.
 • Nitro Pro heeft een nieuwe, moderne productrondleiding, die de belangrijkste kenmerken belicht waardoor nieuwe gebruikers direct aan de slag kunnen.
 • Re-sizing a QuickSign™ signature has become much more convenient. Nitro Pro now enables users to quickly re-size a QuickSign™ signature any time before the document is saved.

Afdrukverbeteringen

 • Er zijn een aantal verbeteringen aangebracht met betrekking tot het afdrukken naar pdf of een fysieke printer.
  • Gebruikers kunnen nu een nauwkeurig voorbeeld zien als zij meerdere pagina's afdrukken per vel.
  • Mogelijkheid om afdrukeigenschappen te kiezen vanuit het linkerpaneel., zoals het selecteren van specifieke pagina's voor afdrukken.

Conversieverbeteringen

 • Nitro Pro heeft aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd in de kwaliteit van een documentconversie van PDF naar zowel MS PowerPoint als Excel. Hierdoor kunnen gebruikers snel en gemakkelijk documenten converteren voor verder gedetailleerd bewerken. We hebben het conversie-algoritme verbeterd, leidend tot een nauwkeurigere en robuustere uitkomst na conversie wanneer van PDF naar MS PowerPoint of Excel wordt geconverteerd:
  • Alle inhoud wordt geconverteerd, inclusief tekst, afbeeldingen en speciale tekens.
  • Visible layout improvements after conversion, such as enhanced row and column detection will result in better document accuracy
  • Font substitution has been improved resulting Nitro Pro to recognize fonts which will be identical or very close to the original
  • De vormgeving, zoals lettergrootte en -kleuren, celgrootte en -kleuren, en tabelkenmerken, is ook verbeterd

Andere verbeteringen

 • Nitro Pro heeft sommige workflows verbeterd bij het gebruik van de gevirtualiseerde App V-omgeving. Conversie van ondersteunde bestanden naar PDF met behulp van verschillende methoden, zoals 'slepen en neerzetten' en 'uit bestand', is betrouwbaarder geworden.
 • Het opslaan van documenten die invulbare formuliergegevens bevatten in WorkSite is niet langer een probleem. De gebruiker kan alle invulbare gegevens bewaren en opslaan op een zelfgekozen locatie.
 • Er zijn enkele verbeteringen doorgevoerd in Nitro Pro, leidend tot een betere kwaliteit en stabiliteit.

Known Issues:

Digitale handtekeningen

 • De knop 'Markeren over pagina's heen herhalen' in het lint 'Wissen' is uitgeschakeld voor ondertekende documenten die niet volledig vergrendeld zijn.
  Tijdelijke oplossing: Herhaal markeringen handmatig door indien nodig een redactierechthoek op de pagina's te tekenen.
 • 'Opmerkingen samenvatten' en 'Opmerkingen samenvatten en afdrukken' in het tabblad 'Beoordelen' zijn uitgeschakeld voor documenten die digitaal zijn ondertekend of gecertificeerd.
 • When a document has been created and signed with full lock in Acrobat, clearing the signature and re-signing in Nitro Pro will result in an error.
 • Het opslaan van een digitaal ondertekend of gecertificeerd document op een DMS-locatie die via OmTools is geconfigureerd, maakt de handtekening ongeldig.
  Workaround: Use native SharePoint or Worksite connection.
 • Wanneer een document is gecertificeerd, de certificering is gewist en hetzelfde formulierveld opnieuw is gebruikt voor een digitale handtekening, wordt het document bewerkbaar.
 • Het context menu Markeren wordt niet weergegeven in een digitaal ondertekend document.
  Tijdelijke oplossing: gebruik toetsenbordcombinaties of een contextueel lintmenu om acties met betrekking tot markeringen uit te voeren.
 • De gebruiker kan een bijlage toevoegen aan digitaal ondertekende documenten via het paneel Bijlagen.
 • Nitro Pro heeft een probleem bij het openen van grote gecertificeerde documenten waardoor de aanvraag soms wordt geblokkeerd. Dit gebeurt bij zeer grote documenten van meer dan 200MB.

Cloud-/DMS-integratie

 • Nitro Pro has an issue when checking documents out/in to WorkSite connection.
 • Bij WorkSite-implementatie crasht Nitro nadat een bestand dat is geopend vanuit native cloudopslagtoepassingen, wordt opgeslagen in WorkSite via de optie 'Nieuw document'.
 • Wanneer de computer van een gebruiker niet is verbonden met internet, wordt er geen foutbericht weergegeven bij het delen van een document via Nitro Cloud.
 • Cloudopslagbestanden kunnen niet worden gedeeld in Nitro Cloud, wat leidt tot een fout.
  Tijdelijke oplossing: verbind opslagproviders rechtstreeks met de Nitro Cloud-webapp.

Andere

 • Nitro Pro biedt geen volledige ondersteuning voor dynamische XFA-documenten. Als u een XFA-document bewerkt en probeert op te slaan, weigert Nitro Pro dit.
 • De MS Office-invoegtoepassingen van Nitro Pro worden niet geïnstalleerd op computers waarop MS Office eerder vanuit Microsoft Marketplace was geïnstalleerd. Dit bekende probleem wordt aangepakt in een toekomstige release.

SharePoint 2013/2016

 • Als de gebruiker een uitgecheckt document wijzigt in Nitro Pro en probeert deze te sluiten zonder veranderingen op te slaan, geeft Nitro Pro een incheckvenster weer.
 • Bij het opslaan van een uitgecheckt document, kan het opgeslagen document niet worden geopend vanuit recente documenten.
  Tijdelijke oplossing: ga naar het bestand in Windows Verkenner en open het.
 • Nitro Pro beveelt de gebruiker aan een kleinere of grotere versie te selecteren als een uitgecheckt document wordt opgeslagen, ondanks dat de instelling "Grote versies aanmaken" was toegepast in de SharePoint-instellingen.
 • Bij het uitvoeren van een 'Opslaan als'-bewerking, werkt de sneltoets 'Enter' niet. Gebruikers moeten hun muis gebruiken om het document op te slaan.
 • Als de gebruiker een gewijzigd, maar niet uitgecheckt document probeert op te slaan, opent Nitro Pro het dialoogvenster 'Incheckopties' in plaats van 'Opslaan als'.
  Tijdelijke oplossing: klik op Bestand - Opslaan als en sla het document op op de gewenste locatie.
 • De gebruiker kan geen verbinding van SharePoint via Nitro Pro verbreken.

Versie 11.0.8.470

Verbeteringen voor digitale handtekeningen

 • Nitro Pro heeft ondersteuning toegevoegd voor digitale handtekeningen in de invoegtoepassing voor Internet Explorer.
 • Als u 'Opslaan als' gebruikt bij een document dat digitaal is ondertekend, wordt nu de juiste melding met betrekking tot de integriteitsstatus van het document weergegeven.
 • Het toevoegen van een digitale handtekening na het certificeren van een document is niet langer toegestaan waardoor de documentveiligheid wordt verbeterd.
 • Nitro Pro is nu geschikt voor complexere workflows voor digitale handtekeningen. In een workflow waarbij twee ondertekenaars, zoals de voorbereider en de beoordelaar, betrokken zijn, wordt het wissen van de velden van de betreffende eigenaar ingeschakeld.
 • Nitro Pro heeft nu strengere machtigingsinstellingen voor digitaal ondertekende en vergrendelde documenten. Documenten kunnen niet meer worden vergrendeld nadat ze zijn ondertekend en volledig zijn vergrendeld.

Verbeteringen op het gebied van conversie

 • Nitro Pro heeft de bestandsconversie verbeterd in App-V-gevirtualiseerde omgevingen. Bestanden converteren naar PDF met behulp van slepen en neerzetten, het openen van het contextmenu door met de rechtermuisknop te klikken en het gebruik van gecombineerde functies leidden ertoe dat de documenten niet werden geconverteerd en Nitro Pro een fout weergaf. Dit probleem komt niet meer voor in een App-V-omgeving.
 • Nitro Pro verbeterde de kwaliteit van documentconversie van PDF's naar MS Office-toepassingen, zoals Excel en PowerPoint. Kenmerken zoals contentdetectie en layoutverbeteringen - waaronder tabellen, rijen en cellen, zijn verbeterd.

Andere verbeteringen

 • The 'auto rotate and center pages' option in Page Scaling settings will now correctly rotate the pages of the document when printing.
 • De Nitro Pro Creator had een probleem bij het afdrukken van webpagina's naar PDF op Windows 7-besturingssystemen. Dit probleem is opgelost en webpagina's worden afgedrukt zoals verwacht. Andere besturingssystemen hadden hier geen last van.
 • Nitro Pro had een probleem waarbij de handeling 'Opslaan als' van PDF-bestanden werd geopend vanuit een URL-locatie. Het probleem is opgelost en bestanden worden nu opgeslagen zoals verwacht.

Bekende problemen

 • Als een document, dat in Nitro Pro is gemaakt, formuliervelden bevat die allemaal zijn vergrendeld doordat een digitale handtekening is toegevoegd, wordt er geen rekening gehouden met de vergrendelingsinstellingen in Adobe Acrobat. Dit gebeurt alleen wanneer de instelling 'Alle velden' wordt toegepast. Als de velden worden vergrendeld met de opties 'Alle velden behalve deze' en 'Alleen deze velden', werkt deze workflow zoals verwacht.

  Oplossing Als u de velden vergrendelt via digitale handtekening, selecteert u 'Alleen deze velden' en vervolgens de velden die u wilt vergrendelen. Anders selecteert u 'Alle velden behalve deze' en selecteert u geen velden in het dialoogvenster.

 • Als u probeert een bestand op te slaan op een SharePoint-locatie die is geconfigureerd via de OmTool-connector en het bestand is geopend vanuit een native cloudopslagprovider (bijv. Box), dan wordt het document niet opgeslagen en wordt er een OmTool-fout weergegeven.

  Oplossing: Sla een bestand van een cloudopslaglocatie op in SharePoint voordat u deze bewerkt in Nitro Pro.

 • When attempting to save a file to a WorkSite location, if the file was opened from a native cloud storage provider (e.g. Box), the document will not be saved to WorkSite and Nitro Pro will crash.

  Tijdelijke oplossing: sla het bestand vanuit de cloudopslag op in WorkSite, voordat u het gaat bewerken in Nitro Pro.

 • Wanneer een document wordt opgeslagen als een nieuwe versie of als vervanging van het origineel op een WorkSite-locatie, wordt het document niet gecontroleerd en kan een gebruiker het document niet openen.

  Tijdelijke oplossing: bekijk of open het document direct vanuit Desksite.

Versie 11.0.7.425

Opgeloste problemen

 • Probleem met de Windows 10 Fall Creators Update. Afgelopen kwartaal bracht Microsoft haar laatste Windows 10 Fall Creators-update voor gebruikers uit. Helaas veroorzaakte deze update vertragingen en prestatieproblemen voor veel applicaties, waaronder Nitro Pro.

  De Nitro Pro 11.0.7- update lost de prestatieproblemen op. Nitro Pro werkt nu naar verwachting.

 • Nitro Pro had an issue with ‘Redaction’ tool. After applying redaction to certain documents in Nitro Pro, the content behind redaction boxes was not removed. Redaction boxes could be removed with Edit tool, or by copy-paste, resulting in content underneath becoming visible. This issue has been resolved with this update, Redaction tool works as expected.

Versie 11.0.7.411

Functies en verbeteringen

Deze versie van Nitro Pro bevat tal van nieuwe verbeteringen en functies op basis van de directe feedback van onze klanten.

 • Functies en verbeteringen voor digitale handtekeningen

  Dankzij verbeteringen in de functies voor digitale handtekeningen in Nitro Pro kunnen gebruikers documenten sneller en veiliger ondertekenen en certificeren, zonder daarbij tijd te verspillen of documenten af te drukken. Er zijn complexere machtigingen voor handtekeningen toegevoegd, evenals documentvergrendeling en uitgebreidere ondersteuning voor moderne methoden voor digitale handtekeningen, zoals DocuSign. Daardoor kunnen gebruikers Nitro Pro gebruiken voor striktere processen voor digitale handtekeningen zonder dat ze daarvoor extra software nodig hebben.

  • When a document containing digital signature or certificate is opened, Nitro Pro will now display a notification so that users can quickly check validity of digital signature or certificate.
  • Nitro Pro kan nu een digitale handtekening in een document wissen. Eerder bevatte Nitro Pro een probleem waardoor een digitale handtekening nog steeds werd weergegeven nadat deze was gewist. Dit probleem is nu opgelost.
  • Nitro Pro ondersteunt nu vergrendelde formuliervelden in digitale handtekeningen. Een gebruiker kan alle velden of bepaalde velden vergrendelen nadat een document is ondertekend.
  • Nitro Pro had an issue where document restrictions did not refresh after clearing a digital signature or certificate. Closing and reopening a document after clearing a signature or certificate now shows correct permissions.
  • Nitro Pro has an improved signature selection feature making it quick and easy to apply digital signatures on a document.
  • Nitro Pro ondersteunt nu alle moderne methoden voor digitale handtekeningen, waaronder volledige ondersteuning voor het herkennen van digitale DocuSign-handtekeningen.
  • Nitro Pro now supports document locking after signing.
  • Users are now able to clear their own signatures on a document.
  • Nitro Pro ondersteunt nu complexere secties van PDF-specificaties voor digitale handtekeningen, waardoor complexere machtigingen voor handtekeningen mogelijk zijn.
  • Er worden nu bestaande handtekeningprofielen weergegeven als een gebruiker documenten ondertekent als 'Voorbereider' of 'Beoordelaar'.
  • Nitro Pro staat nu meerdere digitale handtekeningen in een document toe.
 • Verbeteringen in de instellingen voor vergroot/verkleind afdrukken. Nitro Pro onthoudt nu de instellingen voor het vergroten/verkleinen van afdrukken in het afdrukdialoogvenster, waardoor afdrukprocessen sneller worden.
 • Verbeterde tekstopmaak bij kopiëren vanuit PDF. Nitro Pro bevat een nieuwe functie waarmee gebruikers tekst met opmaak kunnen kopiëren. Als een tekst is geselecteerd, kunnen gebruikers met de rechtermuisknop klikken en nu kiezen om tekst met of zonder opmaak te kopiëren. Ook is er een sneltoets (Ctrl + Alt + C) toegevoegd om tekst met opmaak te kopiëren, zodat de processen van gebruikers worden versneld.
 • Afdrukproblemen tijdens het afdrukken met een aantal PCL-afdrukstuurprogramma's zijn opgelost. Nitro Pro had problemen met het afdrukken van pdf-bestanden naar het Xerox PCL Pull Print-stuurprogramma. Er zijn geen gevolgen voor het Xerox PS Pull-afdrukstuurprogramma of voor andere afdrukstuurprogramma's.
 • Verbeteringen in de integratie met het Worksite-systeem voor documentbeheer
  • Problemen bij het opslaan van een document nadat er revisies werden toegepast zijn nu opgelost.
  • Invulbare formuliergegevens worden nu onthouden als een document in Worksite wordt opgeslagen.
  • Probleem waardoor één document in twee versies kon zijn geopend, is nu opgelost.
 • Nieuwe online gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding in het product verwijst nu naar een online locatie, zodat gebruikers snel de meest actuele documentatie en nuttige tips kunnen vinden. Bekijk de gebruikershandleiding hier: https://www.gonitro.com/user-guide/pro
 • Er is een probleem opgelost met betrekking tot het openen van een document nadat er revisies werden aangebracht. Nitro Pro kon het oorspronkelijke document niet openen nadat er revisies werden toegepast.
 • An issue when opening a file where full path exceeded 259 characters causing Nitro Pro to crash is now resolved.
 • Beveiligingsproblemen aangepakt. Kijk voor meer informatie op https://www.gonitro.com/product/downloads#securityUpdates

Versie 11.0.6.326

Versie 11.0.6.326

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Verbeteringen met betrekking tot het verminderen van afdrukken. Nitro Pro heeft het dialoogvenster 'Afdrukken' opnieuw ontworpen om te helpen bij het terugdringen van afdrukken. Voordat gebruikers een afdruk maken, worden ze gestimuleerd om alternatieve functies in Nitro te gebruiken.
 • Beheer van meerder vensters. Oplossingen en verbeteringen voor het beheren van meerdere vensters.
 • Verbeterde tekstopmaak van pdf naar Excel. Nitro Pro heeft de indeling bij het kopiëren en plakken van inhoud vanuit pdf naar Excel verbeterd.
 • Verbeteringen in de gebruikerservaring
  • Nitro Pro toont nu een aantal pagina's wanneer documenten worden gecombineerd
  • Er kunnen snelle handtekeningen worden geplaatst zonder 'Toepassen' te selecteren
  • Nitro Pro heeft nu een standaardoptie voor weergave in Internet Explorer
  • Nitro Pro behoudt nu de printervoorkeuren tussen afdruktaken
  • Het probleem met een knipperende cursor is aangepakt
 • Netwerkproblemen aangepakt. Probleem opgelost bij het openen van documenten van DFS-netwerkstations.
 • Verbeteringen voor Worksite
  • Probleem opgelost bij het opslaan van een bestand als een 'Nieuw document' - de verbinding met het oorspronkelijke bestand op de Worksite-server werd verbroken.
  • Gebruikers kunnen bestanden die in Outlook zijn geopend nu rechtstreeks naar Worksite opslaan.
 • Een aantal andere oplossingen en verbeteringen
 • Security Vulnerabilities Addressed. See https://www.gonitro.com/product/downloads#securityUpdates

Bekende problemen

 • Issues with Document Tagging. When using Nitro Pro, users are unable to add document tags. Document tagging enables screen reading programs to interpret text correctly even after it has been re-ordered. An option ‘Enable Accessibility and Reflow with tagged PDF’ does not work, when printing a document to PDF. Nitro Pro is able to read documents created in other applications with tagged content.
 • Issue with Save- As after redacting. After applying redactions and saving to a new document, Nitro Pro is not able to open the original document. When user attempts to open original document in Nitro Pro, it will fail to open and will not display an error message.
 • Tijdelijke oplossing: Sluit Nitro Pro en open het programma opnieuw om het oorspronkelijke bestand te kunnen openen.

 • Optie Pagina's automatisch draaien en centreren in de instellingen voor vergroten/verkleinen tijdens het afdrukken in het afdrukmenu werkt niet zoals verwacht. Het afgedrukte document wordt niet gedraaid.
 • Tijdelijke oplossing: Selecteer 'PDF-paginagrootte gebruiken om papierbron te selecteren' in de instellingen voor het vergroten/verkleinen van de pagina. Hierdoor worden pagina's automatisch gedraaid en gecentreerd.

Versie 11.0.5.271

Versie 11.0.5.271

Opgeloste problemen

 • Ondersteuning van CAD
  • Nitro Pro ondersteunt nu hoogwaardige rendering van CAD-tekeningen (Computer Aided Design) in PDF
  • Users of popular CAD software, such as Revit, AutoCAD and Microstation (among others) can now export their drawings to PDF format
  • Vertrouwelijke of gevoelige CAD-tekeningen kunnen worden omgezet in pdf en worden beveiligd met Nitro Pro's integratie met Microsoft Rights Management Service (RMS)
 • Verbeteringen in de conversiekwaliteit en visuele betrouwbaarheid
  • Nitro Pro heeft de kwaliteit voor het omzetten van documenten naar PDF vanuit tal van indelingen en toepassingen, waaronder Word, Excel, PowerPoint en Outlook, enorm verbeterd
  • Introductie van documentomzetting op basis van PostScript om de uitvoerkwaliteit van pdf-bestanden te optimaliseren
  • De conversie naar pdf ondersteunt nu veel meer details; nauwkeurigere en levendigere kleuren en scherpere lijnen
 • Beter beheer van meerdere vensters
  • Nitro Pro stelt u in staat om een document uit een venster te slepen om een nieuwe instantie van Nitro Pro te openen - vergelijk het met het verslepen van tabbladen uit populaire webbrowsers
  • Afzonderlijke pagina's kunnen uit het ene document worden gesleept en in een ander document in een andere instantie van Nitro Pro worden ingevoegd
  • Er kan een groot aantal Nitro Pro-instanties worden gemaakt om pdf-documenten te bekijken en te bewerken
 • Prestatieverbeteringen t.a.v. conversiesnelheid
  • Belangrijke verbeteringen in de prestaties voor het omzetten van bestanden vanuit Word naar pdf en PowerPoint naar pdf
 • Verbeteringen in de integratie met WorkSite
  • Nitro Pro biedt integratie met het WorkSite-systeem voor documentbeheer. Er zijn extra WorkSite-functies aan Nitro Pro toegevoegd:
   • Opening a local document and saving it to WorkSite
   • Nieuwe opties voor 'Opslaan' en 'Opslaan als' ('Origineel vervangen', 'Nieuwe versie', 'Nieuw document')
   • Dialoogvenster 'Bestand openen' met opties in WorkSite
   • Functie voor foutmeldingen aanzienlijk verbeterd
 • Dropbox-API is bijgewerkt naar V2.
  • Dropbox heeft met ingang van 28 juni 2017 API V1 afgesloten. Nitro Pro gebruikt nu Dropbox-API V2. Klanten die Nitro Pro gebruiken om hun Dropbox-account te openen, moeten een update naar Nitro Pro 11.0.5 uitvoeren.
 • Security Vulnerability Addressed

In Nitro Pro 11.0.5 zijn talloze extra productverbeteringen en probleemoplossingen opgenomen om de bruikbaarheid en de prestaties van de toepassing te verbeteren

Bekende problemen

 • Embedding fonts issue. Embed Subset is now the default option. This can cause a slight increase to file size. Characters that are used in PDF document will be embedded.
 • Document taggen voor PDF/A documenten. Als er in Nitro Pro een PDF/A-document met tags wordt gemaakt, ontbreekt er soms inhoud in het document. Nitro Pro kan PDF/A-documenten lezen die in andere toepassingen zijn gemaakt. PDF/A-documenten zonder tags die in Nitro Pro werden gemaakt, werken zoals het hoort.
 • Workaround: Create standard PDF documents or PDF/A documents without tagging.

 • PDFA-1b-documenten worden zonder koppelingen, bladwijzers of opties voor PDF-weergave weergegeven als ze via het Nitro Pro-afdrukstuurprogramma worden gegenereerd.
 • Tijdelijke oplossing: Maak standaard pdf-documenten via het afdrukstuurprogramma van Nitro Pro, ga naar het tabblad 'Omzetten' in Nitro Pro en selecteer 'Omzetten naar PDF/A-1b'.

 • Er worden meerdere pdf-stuurprogramma's weergegeven onder 'Apparaten en printers'. Soms wordt het vorige afdrukstuurprogramma van Nitro PDF niet verwijderd als een upgrade naar een nieuwere versie van Nitro Pro wordt uitgevoerd.
 • Workaround: Uninstall previous version of Nitro Pro before installing a new one. Also, printer driver can be deleted manually from Devices and Printers in your Control Panel.

 • De conversie naar het imperiaal stelsel onder 'Aangepaste formulieren' in 'Afdrukvoorkeuren' is onjuist. Als er een aangepast formulier wordt toegevoegd, komen de breedte en hoogte niet overeen met de weergave.
 • Alternatieve oplossing: Dit probleem treedt niet op als u het metrisch stelsel gebruikt. U kunt als volgt naar het metrisch stelsel overschakelen: ga naar 'Configuratiescherm' > 'Klok, taal en land/regio' en selecteer 'De notatie voor datum, tijd of getallen wijzigen'. Klik op 'Meer instellingen', schakel over naar het metrisch stelsel en klik op 'Toepassen'.

 • When printing from Revit 2017 to Nitro Pro PDF printer driver, sometimes conversion does not complete. Revit 2018 works as expected.
 • Alternatieve oplossing: Gebruik 'Automatisch bestandsnaam genereren' onder de afdrukinstellingen of gebruik de nieuwste versie van Revit.

 • Drag and drop of Worksite and Cloud storage documents between Nitro Pro windows is not supported.
 • Tijdelijke oplossing: Sluit het document in het venster waaruit u het wilt verslepen en open het daarna in het doelvenster.

 • Als voor WorkSite-documenten 'Bestand' > 'Opslaan' wordt gekozen en daarna de optie 'Nieuw document' wordt geselecteerd, wordt het venster 'Opslaan als nieuw document' weergegeven. De koppeling met het oorspronkelijke document op de WorkSite-server wordt echter verbroken. Het oorspronkelijke document kan niet langer worden bijgewerkt in WorkSite zonder dat het opnieuw wordt geopend.
 • Alternatieve oplossing: Sluit het oorspronkelijke document en open het opnieuw in WorkSite.

 • De plug-in OmTool ondersteunt meerdere instanties niet. Gebruik in plaats daarvan een systeemeigen invoegtoepassing als u WorkSite en/of SharePoint wilt gebruiken.
 • Probleem met Bates-nummers. Wanneer een document als nieuw bestand wordt opgeslagen nadat Bates-instellingen zijn toegepast, kan Nitro Pro het nieuwe document niet openen.
 • Workaround: Close original file and add Bates Numbering to a new file or close and re-open Nitro Pro to be able to open the original file.

 • Bladwijzers werken niet zoals verwacht in een document met meerdere kolommen. De verwerking van bladwijzers vindt van boven naar beneden plaats in het document, waardoor de volgorde in de bladwijzerhiërarchie onnauwkeurig is. Dit heeft alleen gevolgen voor documenten met meerdere kolommen.
 • Tijdelijke oplossing: Open het deelvenster 'Bladwijzers', klik op een bladwijzer en versleep deze om hem goed te rangschikken.

 • Het is niet mogelijk om een PDF-document te openen van netwerklocaties waarnaar wordt doorverwezen, zoals DFS. Nitro Pro wordt gelanceerd, maar het document wordt niet geopend.
 • Nitro Pro crasht als er een bestand wordt geopend waarvan het volledige pad langer is dan 259 tekens.
 • Wanneer een bestand als een nieuw document wordt opgeslagen, treedt er een fout op nadat er wijzigingen zijn aangebracht.
 • Tijdelijke oplossing: Sluit Nitro Pro en open het programma opnieuw om het oorspronkelijke bestand te kunnen openen. Sla het bestand lokaal op voordat u wijzigingen aanbrengt.

 • Wanneer een pdf-bestand vanuit Nitro Pro als nieuwe versie van een Worksite-document (geen pdf-bestand) wordt opgeslagen, wordt dat documenttype gehandhaafd.
 • Tijdelijke oplossing:Wijzig het documenttype naar Acrobat voordat u het als nieuwe versie opslaat.

 • Wanneer een formulier dat vanuit Worksite is geopend wordt ingevuld en via de Worksite-opties als nieuw document wordt opgeslagen, blijken de ingevulde gegevens niet te zijn bewaard.
 • Tijdelijke oplossing:Ga in Nitro Pro naar 'Bestand' - 'Opslaan als' en sla het bestand op in Worksite.

 • Problemen met digitale handtekening
  • Het document wordt vergrendeld als er meer dan één handtekening wordt toegepast. Extra ondertekenaars kunnen het document niet ondertekenen.
  • Nitro Pro kan digitale handtekeningen die door de eigenaar van het document zijn gemaakt niet wissen.
  • Er kunnen geen bestaande handtekeningprofielen worden gebruikt als een document wordt ondertekend.
  • Tijdelijke oplossing:Maak een nieuw handtekeningprofiel om een document te ondertekenen.

Versie 11.0.3.173

Versie 11.0.3.173

Opgeloste problemen

 • Security update. A recent Nitro Pro 10 security update has now been applied to Nitro Pro 11. More details are available here.
 • Oplossingen voor Nitro Pro-klantsuccesgegevens. Er zijn oplossingen voor Nitro Pro-gebruiksgegevens toegepast, zodat bepaalde Enterprise-klanten nu over volledigere gegevens beschikken.
 • Improved User Experience. Nitro Pro will now show an error when combining corrupt PDF documents.
 • Occasional Nitro Pro crashes. This has been resolved in this patch.

Bekende problemen

 • Er wordt een fout weergegeven als de gebruiker alle pagina's in een document probeert te vervangen. Deze versie heeft een probleem tijdens het vervangen van documenten met hetzelfde aantal pagina's.
 • Tijdelijke oplossing: Voeg een lege pagina in, vervang een document en verwijder daarna de lege pagina.

 • Miniatuurweergaven van nieuwe of aangepaste stempels worden leeg weergegeven. Deze versie heeft een probleem met het weergeven van miniatuurweergaven van stempels in het gedeelte 'Onlangs gebruikt' of 'Aangepast'. Deze is niet van invloed op de functie voor het invoegen van stempels.
 • Nitro Pro does not behave as expected, when printing ‘Current View’ of a document. The page will print blank, or only part of the page will be printed. This affects physical printing and printing to PDF.

Versie 11.0.3.134

Versie 11.0.3.134

Nieuwe functies

 • Support for multiple windows with new drag and drop functionality. This feature is released as a preview, requiring a registry change to enable
 • Nieuwe systeemeigen DMS-connector voor Sharepoint 2013 en Alfresco op basis van de CMIS-norm voor open architectuur. Nitro Pro ondersteunt nu meerdere servers van hetzelfde type

Verbeteringen

 • Verbeterde vergelijkingsfunctie met nauwkeurigere detectie van veranderingen op woordniveau in tekstdocumenten.

Opgeloste problemen

 • Verbeterde prestaties in Nitro Pro voor het beheren van documenten met een groot aantal tags
 • Bepaalde soorten formuliervelden werden niet goed weergegeven in Pro 11.
 • Digitale certificaten en handtekeningen werkten niet goed bij bepaalde soorten kaartlezers
 • Het lettertype IDAutomation werd niet herkend door Nitro
 • Het omzetten van bepaalde Word-documenten in pdf veroorzaakte een fout

Versie 11.0.2.110

Versie 11.0.2.110

Nieuwe functies

 • Box native integration now enables you to open files from and save files to an online Box account via the Backstage menu
 • Russian, Japanese and Simplified Chinese OCR modules are available for enterprise customers

Verbeteringen

 • De gebruikersinterface van Nitro for Enterprise is geoptimaliseerd voor modi zonder licentieduur en abonnementsmodi
 • Auto-repaired files no longer trigger a Save As dialog box
 • In het hulpprogramma voor Enterprise-implementatie zijn overbodige opties verwijderd.
 • Processen voor batchverwerking en afdrukken activeren registratiegebeurtenissen voor het gebruik ervan.

Opgeloste problemen

 • Nitro Pro Enterprise kan na een update terugkeren naar de proefmodus
 • Nitro PDF Creator werd soms na een upgrade vanaf een oudere versie van Nitro Pro verwijderd.
 • Dropbox-gebruikerslimiet die voorkwam dat bepaalde gebruikers geen verbinding met hun Dropbox-accounts konden maken, is verwijderd
 • Speciale tekens werden niet goed weergegeven in bestandsmenu's voor cloudopslag
 • Unicode-tekens werden niet goed weergegeven in bepaalde keuzelijsten met invoervak.

Versie 11.0.1.10

Versie 11.0.1.10

Nieuwe functies

 • Lokalisatieversies zijn nu beschikbaar nadat ze zijn bijgewerkt met vertalingen voor nieuwe tekenreeksen
 • Plug-in voor webbrowsers biedt een betere gebruikerservaring wanneer JavaScript-opdrachten worden geactiveerd.

Opgeloste problemen

 • Lokalisatieverbeteringen - belangrijke items zijn:
  • Afkapping van opties in vervolgkeuzemenu's.
  • Dialog items overlapping and not aligned
  • Default profiles for Headers and Footers, Watermarks and Scan Profiles were not translated
 • Certify Profile Wizard would crash Nitro Pro during certain scenarios
 • Pdf-formulieren met specifieke configuraties zorgden ervoor dat Nitro Pro crashte tijdens het openen.
 • Scrolling through pages using the slider while in Single Page View could lead to a crash
 • Search results that were continually scrolled through multiple times could cause a crash
 • Hyperlinks were not being processed correctly when converting PowerPoint files to PDF
 • Invoegtoepassing voor Word gaf een foutmelding weer tijdens pogingen om een Word-document met een aangepaste paginagrootte om te zetten naar pdf
 • Exporteren naar Word-functie overschreef bestaande bestanden niet wanneer daar om werd gevraagd tijdens het exportproces
 • De functie Exporteren naar Word bevatte soms niet de juiste paginanummers in de voettekst van het uitvoerbestand.
 • Bladwijzers die niet werden gemaakt overeenkomstig de pdf-specificatie zorgden ervoor dat Nitro Pro vastliep.
 • Koppelingen bewerken veroorzaakte een crash bij een specifiek bestand dat koppelingsobjecten zonder een gedefinieerde rechthoek bevatte
 • Outlook add-in caused a conflict with NFS Meeting Room Outlook plugin

Versie 11.0.0.64

Versie 11.0.0.64

Nieuwe functies

 • Geüpgradede interface behoudt het uiterlijk van Microsoft Office 2016 met nieuwe kleurenschema's en pictogrammen
 • Functie Gereedschappen aanpassen stelt u in staat om maximaal 5 van uw favoriete gereedschappen op het lint 'Start' te plaatsen, zodat u ze snel kunt openen
 • Er worden slimme tips weergegeven op basis van uw gebruik; ze bieden informatie of adviseren opties om u te helpen bij uw proces
 • Dropbox-, OneDrive- en Google Drive-systemen voor online opslag zijn nu rechtstreeks geïntegreerd in de menu's 'Openen' en 'Opslaan', zodat u in uw accounts naar PDF-bestanden kunt zoeken zonder de gebruikersinterface van Nitro te verlaten
 • Microsoft RMS 2 ondersteund via compatibiliteit met 'Protected PDF'-bestandstype (.ppdf)
 • Brochures afdrukken plaatst pagina's tijdens het afdrukken automatisch in de juiste volgorde, zodat ze gemakkelijk kunnen worden gevouwen en gehecht.

Verbeteringen

 • Dialoogvenster 'Afdrukken' naar achteren verplaatst, waardoor een groter afdrukvoorbeeld wordt weergegeven en het afdrukproces van Microsoft Office wordt gehanteerd
 • Lintindeling is opnieuw ontworpen voor betere categorisering van de beschikbare gereedschappen.
 • Optische tekenherkenning (OCR) heeft nieuwe voor- en nabewerkingstechnieken om betere resultaten te leveren
 • Launch speed has been boosted due to changes in how Nitro loads its plugins
 • Snelheid voor het maken van pdf-bestanden is aanzienlijk toegenomen
 • Openen van bestanden via gekoppelde stations/netwerkstations gaat nu veel sneller
 • DMS-connector ondersteunt nu Sharepoint 365
 • Optie 'Dunne lijnen verbeteren' staat verbeterde rendering van celranden op verschillende zoomniveaus toe

Opgeloste problemen

 • Nitro PDF Creator kon niet worden geïnstalleerd vanwege Microsoft-update 3170455
 • Verbeterde programmastabiliteit. door specifieke interne veranderingen in de broncode
 • Batch OCR processing would cause a spike in memory
 • XFA-compatibiliteitsverbeteringen - belangrijke onderdelen zijn:
  • Tijd-/datumvelden (24-uurs) stonden het niet toe om de juiste waarde in te voeren
  • Knoppen voor keuzerondjes en selectievakjes werkten niet in bepaalde pdf-bestanden.
  • Streepjescodevelden werden niet afgedrukt als er niet door het bestand was gebladerd
 • Bestandsbewerkingen voor bestanden die via netwerklocaties worden geopend, zijn nu stabieler waardoor foutcode 0x400D003B minder vaak voorkomt.
 • Instelling 'Tekstrichting detecteren' tijdens het doorzoekbaar maken van een document via OCR leidde tot het onjuist roteren van het gescande beeld in bepaalde pdf-bestanden, waardoor inhoud wegviel.
 • Maken van pdf-bestanden via Autodesk 2016 leidde tot verkeerde uitlijning en rendering van de tekst
 • De tool 'Selecteren' selecteerde en plakte de tekst in kolommen niet in de logische volgorde
 • Lettertypevervanging verving Arial Bold door het lettertype Arial Black wanneer 'Lettertype insluiten' niet in het pdf-bestand werd gebruikt.
 • Stamps were showing up blank if the source file was created via Nitro's Word addin
 • De instelling Conversieoptimalisatie werd standaard ingesteld op 'Klaar voor internet' voor Office-invoegtoepassingen in plaats van op 'Klaar voor Office'.
 • Streepjescode - Selectievakje 'Comprimeren voor coderen' maakt streepjescode corrupt op mobiele scanners.
 • Huidige weergave afdrukken voor pdf met groter papierformaat zou de huidige weergave onjuist weergeven
 • 'Verplichte velden' voor Sharepoint werden niet gemeld tijdens het opslaan van een bestand via de DMS-connector.
 • Uitgebreid zoeken gaf het ampersandteken niet weer in het veld met zoekresultaten

Systeemeisen en implementatieopties voor Nitro

Nitro Pro is alleen bedoeld voor Windows-systemen. We ondersteunen de bekendste implementatiemethoden en systeemeisen, waardoor Nitro Pro snel en gemakkelijk kan worden geïmplementeerd, onderhouden en bijgewerkt in grote organisaties.


Implementatie

Implementatie via de client (push-installatie)

 • Standaard implementatiefuncties per sector. Installeer en beheer onze software via Microsoft Active Directory (AD), System Center Configuration Manager (SCCM) of andere implementatiebeheerprogramma's die Microsoft Installer-bestanden (MSI) ondersteunen.
 • Installatie via opdrachtregel voor stille, geautomatiseerde activering van serienummers.
 • Nitro Pro also works with roaming profiles so users can access their own preferences from whatever computers they access on networks running AD.

Implementatie aan de server-zijde

 • PDF voor Citrix en Terminal Server Software
 • Nitro-producten ondersteunen hosting op servers, waardoor u Nitro kunt uitvoeren en beheren vanuit een centrale locatie met:
  • Remote Desktop Services
  • Terminal Services
  • Citrix XenApp (Published Desktop/Application)

Systeemvereisten

Systeemeisen voor bureaubladversie Nitro Pro

 • Desktops: Windows 10, 8, en 7 SP 1 (64-bit)
 • Servers: Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 (64-bit), en 2016
 • Processor: 1.5 GHz or faster
 • RAM: 1 GB
 • Benodigde ruimte op harde schijf: 4,5GB
 • Beeldschermresolutie: 1024x768
 • Geïntegreerde functies Microsoft Office: MS Office 2013 (32bit of 64-bit), 2016 (32-bit of 64-bit) en MS Office 2019 (32-bit of 64-bit)
 • Hardwareversnelling video (optioneel)

Browsereisen voor Nitro Cloud (ter aanvulling op bovenstaande eisen voor pc)

 • Microsoft Windows 10, 8 of 7 SP 1 met Internet Explorer 11, Firefox of Chrome
 • Mac OS X v10.9 of nieuwer met Safari 9 of nieuwer, Firefox of Chrome
 • Mobiele browsers:
  • iPads: Chrome en Safari (minimaal 768px of 7” equivalent voor iPad, staande weergave)
  • Android Tablets: Chrome (tot 768px of 7”)
  • Andere tablets en smartphones: ontvangen, bekijken en digitaal ondertekenen van documenten wordt ondersteund op alle apparaten en in alle browsers.

Ondersteuning in meerdere talen:

 • De Nitro Pro-bureaubladapp is beschikbaar in de volgende talen:
  • Engels
  • Duits
  • Spanish
  • French
  • Italiaans
  • Nederlands
 • De Nitro Cloud-browserapp is alleen beschikbaar in het Engels.

Productupdates & Sunset-beleid

Reikwijdte van beleid

De productupdates & Sunset-beleid ('het beleid') zijn van toepassing op de volgende producten: Nitro Pro, Nitro Cloud, Nitro Admin en Nitro Analytics.

De volgende producten worden stopgezet, niet langer ondersteund en uitgesloten van het toepassingsgebied van het beleid: Nitro Reader, Nitro PDF Express, PrimoPDF.

Definitions

Productupdates betekent iedere combinatie van nieuwe functies, verbeteringen, correcties, beveiligingspatches, wijzigingen en/of herzieningen die zijn vrijgegeven voor gelicentieerde producten, inclusief bijbehorende documentatie.

Huidige versie verwijst naar het eerste versienummer in de laatste productupdate (bijv. Nitro Pro-versie 13.x).

Previous Release means the first version number immediately preceding the Current Release (eg Nitro Pro version 12.x)

Stopgezette release betekent alle releases en versies behalve de huidige release en de vorige release (bijv. Nitro Pro versie 11.x en eerdere releases)

Basisondersteuning betekent dat klanten het Nitro-ondersteuningscentrum kunnen gebruiken, inclusief toegang tot de Nitro Knowledge Base, het communityforum, gebruikershandleidingen, instructievideo's en meer. Basisondersteuning biedt geen ondersteuning via e-mail/tickets.

Premium Support betekent dat klanten Basic Support en e-mail-/ticketondersteuning ontvangen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de eerste reactie op basis van het gekozen abonnement.

Nitro VIP Access (voorheen Software Assurance of SA) betekent dat klanten tijdens de looptijd van hun overeenkomst recht hebben op Premium-ondersteuning en productupdates. Nitro VIP-toegang is inbegrepen bij alle abonnementen.

Abonnement licentieovereenkomst betekent dat een klant een abonnement op een (niet-eeuwigdurende) productlicentie heeft gekocht.

Productupdates & Sunset-beleid ('Het beleid')

Nitro biedt voortdurende productupdates aan voor de huidige versie.

Het is Nitro toegestaan om naar eigen goeddunken Productupdates door te voeren in Eerdere releases (bijv. om een beveiligingsprobleem op te lossen) of kan een update verstrekken van de Huidige release, tot dit een Stopgezette release wordt.

Nitro voorziet niet in Premium Support noch in Productupdates voor Stopgezette releases.

Klanten die Nitro VIP Access aanschaffen of via de licentieovereenkomst voor abonnementen recht hebben op Productupdates en Premium support gedurende de looptijd van hun overeenkomst.

Klanten die geen Nitro VIP Access en Premium support aanschaffen of via de licentieovereenkomst voor abonnementen Basic support ontvangen, en geen recht hebben op Productupdates of Premium support.

Overstappen tussen versiefases

When a new Product Update increments the first version number (eg Nitro Pro version 13.x):

 • It becomes the Current Release;
 • De bestaande huidige versie wordt de vorige versie; en
 • De vorige versie wordt een stopgezette versie.

Nitro's Rights Under the Policy

Nitro behoudt zich het recht voor om het beleid op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk aan te passen, uit te breiden of te herroepen.Nitro behoudt zich het recht voor om per geval uitzonderingen op het beleid te maken.

Huidige productstatus

Nitro Pro

Versie Releasedatum Status
Nitro Pro 13 24 september 2019 Huidige
Nitro Pro 12 12 juni 2018 Vorige
Nitro Pro 11 en eerder 23 november 2016 Discontinued

Nitro Cloud, Nitro Admin en Nitro Analytics

Deze producten worden aangeboden als cloudservices die alleen beschikbaar zijn via de internetbrowser. Derhalve ontvangen klanten voortdurend productupdates zonder te moeten upgraden. De huidige release is de enige ondersteunde versie en er is geen eerdere release.