Geef uw gehele organisatie de kracht van elektronisch ondertekenen

Versnel verkoopcycli, verbeter workflows, verminder risico's en verlaag kosten door elke kenniswerker binnen uw bedrijf eSign-hulpmiddelen te geven.

Het probleem

Het papieren kantoor

Hoewel er de laatste jaren steeds meer elektronische handtekeningen worden gebruikt, maken organisaties nog geen gebruik van alle voordelen die eSigning voor alle kenniswerkers met zich meebrengt.

Het percentage werknemers dat toegang heeft tot eSignature-tools.

De hoeveelheid documenten die alleen wordt afgedrukt ter ondertekening.

Het aantal handtekeningen dat nog met pen en inkt wordt gezet.

Het aantal uren per werknemer per week dat wordt verspild door de inefficiënte cyclus van afdrukken, ondertekenen en scannen.

De oplossing van Nitro

eSigning for All™

Nitro Sign is goedkoper dan andere oplossingen en daardoor wordt het mogelijk om elke kenniswerker binnen uw organisatie uit te rusten met onbeperkt elektronisch ondertekenen. Door elke afdeling de mogelijkheid tot eSigning te geven, kunt u:

Kosten verlagen

Elimineer de kosten voor afdrukken, papier, porto en bewaren door gedateerde papieren processen te vervangen door efficiëntere digitale workflows.

Risico verminderen

Elektronische handtekeningen zijn wettelijk bindend, waardoor u de beveiliging en naleving van auditsporen en elektronische archiefstukken kunt verbeteren.

Tijd besparen

Verminder de doorlooptijd van documenten door processen te digitaliseren, een eenvoudigere manier van ondertekenen te bieden en activiteitsinzichten op te doen tijdens elke stap van het ondertekeningsproces.

Fouten minimaliseren

Verwijder handmatige stappen uit het proces om workflows te stroomlijnen en de kans op menselijke fouten te verkleinen.

Kantoorruimte vergroten

Verminder de behoefte aan ruimte opslokkende archiefkasten en andere kantooropslag door een afgenomen behoefte aan afdrukken, handmatig ondertekenen en bewaren.

Relaties verbeteren

Door een eenvoudigere en modernere manier te bieden om veelvoorkomende workflows te voltooien, kunnen uw klanten, werknemers en leveranciers genieten van een betere en efficiëntere ervaring van begin tot eind.

Hoe Nitro Sign kleinere eSignature-workflows op iedere afdeling vorm geeft

Van verkoop en ondersteuning tot marketing en operations, elk team kan profiteren van gestandaardiseerde eSignature-hulpmiddelen.

Verkoop

 • Orderverwerking
 • Accountvoorzieningen
 • Verkoopcompensatieplannen
 • Wederverkoopovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden

EX-/Personeelszaken

 • Papierwerk voor nieuwe werknemer
 • Beleidsaanvaarding
 • Documenten voor aannemers
 • Loonlijstformulieren en vakantieaanvragen
 • Checklist voor uitdiensttreding

Juridisch

 • Geheimhoudingsverklaringen
 • Contracten
 • Interne naleving
 • Bestuursdocumenten
 • Patentaanvragen

Financiën

 • Inkooporders
 • Factuurverwerking
 • Onkostendeclaraties
 • Aftekenen audits
 • Beleidsbeheer

Ondersteuning

 • Accountwijzigingen
 • Dienstenorders
 • Veranderingen voorwaarden
 • Naleving
 • Annuleringsaanvragen

Inkoop

 • Inkooporders
 • Werkomschrijvingen
 • Raamovereenkomsten
 • Aftekenen RFP's
 • Naleving leveranciers

Marketing

 • Evenementregistratie
 • Goedkeuringen communicatie
 • Merknaleving
 • Goedkeuringen activa
 • Goedkeuringen leveranciers

IT/Operations

 • Volgen van activa
 • Wijzigingsverzoeken
 • Ordervoltooiing
 • Toegangsbeheer
 • Wijzigingsautorisatie

Facilitaire dienst

 • Aanmelden receptie
 • Werkopdrachten
 • Licentieovereenkomsten
 • Verhuisaanvragen
 • Beveiligingstoegang