Sheedacheng-34.jpg

Sheeda Cheng

Ancienne directrice marketing, APAC